Đã Đóng

Làm video hướng dẫn cho tôi

Cần tìm người làm review và thương hiệu , hướng dẫn khách hàng tạo và đăt đơn hàng trên website

Kĩ năng: Dịch vụ video

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #29894476