Videographer in Mauritania

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I have a film project and I need a talented videographer to shoot

One or two interviews

Few drone shoots

And few B rolls

In Mauritania, in a city called Guerou

Thanks

Dịch vụ video Kỹ thuật Video Cinematography

ID dự án: #34311071

Về dự án

1 năm trước đang mở

Địa điểm: Mauritania