Xây dựng website Laravel_Vietnamese

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

- Yêu cầu:

+ Có kinh nghiệm về framework: Laravel, Vuejs.

+ Ưu tiên những bạn đã làm qua nhiều dự án Full-stack với Laravel và Vuejs.

+ Yêu cầu bổ sung: Code thành thạo PHP, SQL, CSS, HTML, JS..

Vue.js Framework Laravel PHP Thiết kế trang web Format and Layout

ID dự án: #33551581

Về dự án

21 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

21 freelancer chào giá trung bình $18/giờ cho công việc này

infowider11

★★★★★★FULL STACK DEVELOPER★★★★★★ Hello There, Greetings of the day. I have gone through with your job details and understood it. I am ready to join you as a full stack developer on immediate basis . I am a profession Thêm

$20 USD / giờ
(314 Nhận xét)
9.0
KimVadim

Hello, I've read your requirement. I can start working immediately and finish this job perfectly. I am Full Stack developer. My Technical Skills: PHP : Laravel, CodeIgniter, CakePHP, JS & CSS: VueJS, ReactJS, Html5, Thêm

$20 USD / giờ
(19 Nhận xét)
4.9
adnaralex

Hi client, great to meet you. I read your job description, and I understand you are looking for an expert who is well-versed in Laravel + VueJS. As a senior full-stack developer with vast experience of 12 years, I am v Thêm

$23 USD / giờ
(5 Nhận xét)
4.1
abdf2010

Hi, It is easy, I can do on time. I work online, where you can track progress of your project. I have 6 years of experience in development(websites, web applications, mobile apps, desktop applications, I/UX), using PHP Thêm

$15 USD / giờ
(3 Nhận xét)
0.5
HoangNguyen2009

I have more than 4 years as a Vuejs Developer. I have experience in developing large projects, and optimizing performance. The biggest project I work on is the education system present in the Americas, Europe, and Aust Thêm

$22 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
quocthingo

I have 3 years of experience working with php, vuejs Participated in projects of the Japanese market in many fields such as health, entertainment... I believe I have enough knowledge and experience to be able to comple Thêm

$17 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
quysnv

Tôi có kinh nghiệm làm trong startup với laravel vuejs. Tôi phù hợp với dự án này. Rất vui nếu chúng ta được hợp tác

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
chungdd1106

Có kinh nghiệm phát triển dự án PHP laravel vue Chăm chỉ, làm hết mình ko delay . Nếu có việc sẽ báo trước để tránh phải chờ đợi Mong b rep sớm nhất Cảm ơn b

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
dominhngoc1995hy

I have experience with laravel,vuejs through many many real project .I always complete all assigned tasks

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
khanhdaik134

Có kinh nghiệm 3 năm với laravel và react, angular Có kinh nghiệm xây dựng hệ thống Luôn hoàn thành đúng hạn Không ngại khó khăn

$20 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0