Đã Đóng

Code VB6 Kết nối với web API để đẩy hóa đơn điện tử lên trang web

Chúng tôi cần code VB6 (Visual basic 6.0) Kết nối với web API để đẩy hóa đơn điện tử lên website cung cấp hóa đơn điện tử.

Kĩ năng: Web API, Visual Basic

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #33612676

5 freelancer chào giá trung bình$169 cho công việc này

(127 Nhận xét)
6.4
anpilogovfree

As a VB expert, I can complete your project successfully. Calling Web API is just suitable for me. Looking forward to working with you. Best regards

$200 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
3.0
andrija85e1

Hi, I am vb6 expert, and have rich experience of api requirest at vb6. I can complete this project with confidence. Thanks.

$150 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
myfamily06022016

Tôi có kinh nghiệm trong việc kết nối API với các đối tác. Hi vọng có thể hợp tác với bạn. Không chỉ là công việc, có sự hỗ trợ hậu mãi khá tốt dành cho bạn.

$222.22 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
toannh6868

Tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm về VP6, đã viết API tích hợp với ựng dụng viết bằng VB6 như các bạn cần. Tôi đã làm dự án viết bằng VB6 tích hợp với phần mềm kế toán thông qua API, nên với yêu cầu bên bạn tôi chỉ cần 0 Thêm

$150 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0