Website thương mại

Đã Đóng Đã đăng vào Sep 8, 2014 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Là một dự án viết trên nên Web Jsp/Servlet/Strust1, tích hợp ajax/jquery tiện dụng cho người dùng.

AJAX HTML jQuery / Prototype JSP Thiết kế trang web

ID dự án: #6425902

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa Oct 15, 2014 đang mở

6 freelancer chào giá trung bình$489 cho công việc này

pointlogic

Hello, I have an experience of more than 4 years in web development and maintenance. I have in-depth knowledge of php, mysql, jquery, paypal integrations, API's, css, html, html5. Our team is experienced, creativ Thêm

$250 USD trong 11 ngày
(63 Nhận xét)
6.5
Handyman84

Hi, I don't want to bother you with those standards offers.. so I will be going straight to the point. I'm leading an efficient team ready to make a good job for this project, so please give me more details about your Thêm

$554 USD trong 11 ngày
(9 Nhận xét)
5.1
namhaminh

Chào bạn, Mình rất quan tâm tới dự án của bạn vì mình có kinh nghiệm với JSP/Servlet/Struts1 và Ajax/JQuery. Kinh nghiệm phát triển phần mềm gần 10 năm. Bạn có thể cho biết chi tiết hơn về dự án được không? Cả Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(7 Nhận xét)
3.3
qapolo

Hi, T có kinh nghiệm làm việc 3 năm với ngôn ngữ java. Trên các nền tảng jsp,jsf,Servlet,Strust1,2, hibernate, spring, liferay portal... Bạn có thể liên lạc với T thông qua skype sang89vh Thanks!

$500 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vw7922732vw

My team includes great designer and all are java certified more over having industrial experience with LG , tech mahindra and aricent. we have published project over 20. best part are project are bug free.

$333 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0