Convert bài viết và user data từ liferay 6.0 sang 7.0

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình đang chạy 1 cổng thông tin 6.0.4. Hiện tại mình đã đổi sang cổng 7.0. Vì dự án gấp nên mình cần 1 bạn trợ giúp phần chuyển dữ liệu từ bản cũ sang bản mới. Chỉ cần chuyển các dữ liệu liên kết với bài viết và user.

J2EE Java Web Development Web Hosting Thiết kế trang web

ID dự án: #17171404

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$155 cho công việc này

longja

Xin chào, tôi là chuyên gia phát triển web. Tôi muốn chi tiêu ý tưởng của bạn, vì vậy tôi có thể giúp bạn. Tôi hy vọng mục đích của bạn sẽ được thực hiện và tôi sẽ tích cực giúp bạn. Sau khi kiểm tra chi tiết, tôi c Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0