Đã Đóng

Convert bài viết và user data từ liferay 6.0 sang 7.0

Mình đang chạy 1 cổng thông tin 6.0.4. Hiện tại mình đã đổi sang cổng 7.0. Vì dự án gấp nên mình cần 1 bạn trợ giúp phần chuyển dữ liệu từ bản cũ sang bản mới. Chỉ cần chuyển các dữ liệu liên kết với bài viết và user.

Kĩ năng: J2EE, Java, Web Development, Web Hosting, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #17171404

2 freelancer chào giá trung bình$155 cho công việc này

$155 USD trong 8 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
longja

Xin chào, tôi là chuyên gia phát triển web. Tôi muốn chi tiêu ý tưởng của bạn, vì vậy tôi có thể giúp bạn. Tôi hy vọng mục đích của bạn sẽ được thực hiện và tôi sẽ tích cực giúp bạn. Sau khi kiểm tra chi tiết, tôi c Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0