creat a random code from orgin code

Đã hoàn thành Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

tạo 1 trang có thể tạo ra nhiều code ngẫu nhiên từ 1 mã ban đầu, từ những mã sinh ra đó có thể dịch ngược lại về mã ban đầu,

viết trên nền tảng web

Có thể tìm kiếm những code đã sử dụng.

Ví dụ tôi có code: Abcde123 => Trộn ký tự ngẫu nhiên tạo ra hàng loạt code mới số lượng tùy chọn: vd: aheux44, oghwi2, yiisggh, v.v.... =>

vd tôi nhận được code: aheux44 => công cụ kiểm tra code => hiển thị code ban đầu Abcde123 , => nhấn nút sử dụng aheux44 chỉ code aheux44 bị vô hiệu hóa.

các code khác vẫn sử dụng bình thường: vd: oghwi2 => kiểm tra =>Abcde123 v.v....

Thiết kế trang web Nhập liệu HTML

ID dự án: #32890483

Về dự án

11 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

Được trao cho:

tdteam

Hello, tôi là coder có nhiều năm kinh nghiệm với html, css, jquery, javascription, ajax, php,...... Tôi có thể hoàn thành dự án của bạn một cách nhanh chóng!

$40 USD trong 1 ngày
(162 Đánh Giá)
6.8

11 freelancer chào giá trung bình$40 cho công việc này

developerrishi

Hello sir, I have 6 years of experience in website development. I can start work right now. I can finish as soon as possible. You can check my reviews. Thanks RishiXin chào ông, Tôi có 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(21 Nhận xét)
3.7
vladimirsm2021

Hello. As per your project need, I can build your project more efficient with my knowledge and experience. I'm looking to work with you and I'm very sure that you'll feel great to work with me. I have all the necessary Thêm

$15 USD trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
3.6
NikTulup

Hi, How are you? This is Nikita, high-level professional full stack developer. I have 6 years of software development experience and i have deep knowledge about web & app development and design. I also have experience Thêm

$50 USD trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
2.5
hamzajaved240411

Hi, I am a pro level Website developer and have been helping clients in similar web development projects since past 5 years. I believe my professional skills and working experience make me eligible for this project. He Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
1.2
Dimafrol

Hello, Fallon J. I read your post seriously and I know what you want. I can start now and show result under 1 hours. Please , discuss more detail in via chat. Thanks.

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
istiaka771

Hello sir, I notice the details about this project. I think our team is the best option for this project. Because in our team there are many qualityful person to make this successful. And we also inform you that we w Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
kmlght0

I am A front end developer i will give the project delivery as soon as possible with perfection. Code will be given neat and clean with proper comments.

$20 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0