Fix lại giao diện web

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình đang cần fix lại một số phần như sau

Hình 1: Đẩy lại vị trí banner lên trên

Hình 2: Phần danh mục sản phẩm thay bằng sản phẩm (mục khoanh màu )

Hình 3: Chỉnh lại menu theo demo mình gửi sau

Bạn nào care được báo giá giúp mình

Thiết kế trang web WordPress PHP

ID dự án: #32047017

Về dự án

8 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

8 freelancer chào giá trung bình$164 cho công việc này

shussee89

Hello This is Hassan, Based on your requirements with high expertise in WordPress, Php, I will definitely fix all parts that you mentioned in your project details, . I am proficient in (Designing & Development). My st Thêm

$200 USD trong 5 ngày
(26 Nhận xét)
5.2
TopHatSolutions

Hello I can see you want to build custom responsive WordPress website. I have good hand in WordPress Theme customization, WordPress Installation, Plugin Installation, Site Layout, Site Design and Payment Gateway Setup. Thêm

$120 USD trong 2 ngày
(25 Nhận xét)
5.3
Techravity1

Hi I’ve checked your project details. I can surely fix. As a professional website design & developer. I have recently cater similar kind of task before. I have worked on static as well as dynamic websites by using al Thêm

$150 USD trong 3 ngày
(4 Nhận xét)
3.9