Xây dựng trang webflow

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Bên mình mong muốn convert toàn bộ website hiện tại của công ty sang nền tảng webflow. Đã có các nền tảng, design có sẵn. Workscope: convert 58 trang webflow, dự kiến làm trong 1 tháng

Yêu cầu: Freelancer có kinh nghiệm nhiều dự án với Webflow, dự án cty nước ngoài nên lợi thế tiếng anh là một điểm cộng

Thiết kế trang web Thiết kế đồ họa HTML CSS Webflow

ID dự án: #36657670

Về dự án

8 đề xuất Dự án từ xa 3 tháng trước đang mở

8 freelancer chào giá trung bình$1033 cho công việc này

infowider11

Hi dear, I'm interested in your post project. in my opinion i'm perfect match for your project. I am an experienced Full-Stack Developer with 9+ years of experience in website development. We have strong skills in PH Thêm

$1125 USD trong 7 ngày
(307 Nhận xét)
8.9
iktdigital

Hi there! My name is Duc and I am an experienced freelancer with 7 years of experience in web designing/development and application development. I have worked on many projects with Webflow before, so I understand the a Thêm

$1000 USD trong 30 ngày
(32 Nhận xét)
4.5
AHIANUSHASHIM100

Hello Friend! Having gone through deeply in your requirements like Website Designing specifications. We conclude that we can do this easily. And we will do it as your requirements. And you will be happy to see our Thêm

$750 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
2.9