(Vietnamese developer) mình cần phát triển 1 website lô đề online -- 2

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

MÌNH CẦN TÌM 1 DEVELOPER TẠI VIỆT NAM PHÁT TRIỂN WEBSITE GHI LÔ ĐỀ ONLINE.

- Hiểu về quy trình/lifecycle của 1 hệ thống phần mềm

- Có khả năng phát triển 1 ứng dụng cả backend và frontend.

- Kiến thức về NodeJS/NestJS, ReactJS, MongoDB, AWS và các service liên quan

- Có kiến thức bảo mật về hệ thống

Thiết kế trang web Full Stack Development

ID dự án: #30388769

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở