làm phần mềm view youtube không cần data

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi cần chức năng:

Nút ấn tạo profile firefox –> firefox xuất hiện để đăng nhập gmail-> hiện quản lý gmail-> tự động viewlink youtube dựa trên( tìm kiếm google, tìm kiếm các webstie, tìm kiếm facebook) theo gmail-profile

Có list link youtube tự động nhập vào firefox

Chuyển đổi giữa các profile user agent theo thời gian random, không trùng lặp

Danh sách video phát lại không trùng lặp trong khoảng thời gian cài trước

Tự động chạy phần mềm cùng windows

Lựa chọn số lượng profile xem cùng thời điểm

Tự động xóa cache khi đổi profile

Thiết kế trang web Lập trình C# Visual Basic Python JSON

ID dự án: #30023686

Về dự án

Dự án từ xa 2 năm trước đang mở