Đã hoàn thành

Xây dựng website cho tôi -- 3

- Cần chuyển template của trang web gồm trang home và trang thông tin (kiểu blog) sang vue 2.

- Có file psd

Kĩ năng: Thiết kế trang web, Vue.js

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #32195135

Được trao cho:

giaphung2k1

Xin chào, bạn khỏe không? Tôi kiểm tra kỹ "Cần chuyển mẫu của trang web gồm trang chủ và trang thông tin (blog type) sang vue 2" và tôi hoàn toàn chắc chắn rằng mình có thể thực hiện dự án rất tốt. Tôi rất là quan tâ Thêm

$50 USD trong 5 ngày
(2 Đánh Giá)
1.1

6 freelancer chào giá trung bình$75 cho công việc này

shamshad007

Xây dựng website cho tôi -- 3 Hel0 there. Hope you're well. I'm willing to work on your project. We're a team of experienced, skilled and qualified members working together since [login to view URL] work samples are listed below Thêm

$50 USD trong 7 ngày
(19 Nhận xét)
5.2
shussee89

Chào Tôi đã kiểm tra chi tiết dự án của bạn. Tôi chắc chắn có thể chuyển đổi psd của bạn thành laravel Vue. Là một nhà phát triển và thiết kế trang web chuyên nghiệp. Gần đây tôi đã thực hiện loại nhiệm vụ tương tự tr Thêm

$200 USD trong 6 ngày
(18 Nhận xét)
5.0
yasmeen36538

---Professional WordPress Expert---- It's an easy job for me, I read & understand what you exactly want. Have more than 6 year experience.... Some of my work samples are here [login to view URL] https://lunebrillante. Thêm

$50 USD trong 2 ngày
(8 Nhận xét)
3.9
Techravity1

Xin chào Đây là Emma, Dựa trên yêu cầu của bạn với chuyên môn cao về vue 2, PHP, Laravel, HTML, CSS, tôi chắc chắn sẽ chuyển đổi mẫu trang web PSD trên vue 2, phù hợp với yêu cầu của bạn đã đề cập. Tôi là nhà thiết kế Thêm

$50 USD trong 3 ngày
(4 Nhận xét)
3.9
alievprogramist

Hello, thanks for your posting. Hi! I am senior web developer with good experience in Vuejs and nuxtjs. I have done many projects as SPA with Vue.js. I can convert your project to vue.js in your timeline. Please conta Thêm

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0