Xây dựng website đào tạo trực tuyến với hỗ trợ hệ thống affiliate quản lý học viên

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi đang muốn hoàn thiện hệ thống website đào tạo trực tuyến(Learning Management System) trên nền tảng Wordpress có tích hợp với hệ thống Affiliate để quản lý cộng tác viên của hệ thống.

Thiết kế trang web PHP WordPress Learning Management Systems (LMS) Marketing liên kết

ID dự án: #34035689

Về dự án

8 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

8 freelancer chào giá trung bình$234 cho công việc này

letsstartcoding

Hello, I understood your needs, but have few questions, text me and I will clear all my questions right away

$200 USD trong 4 ngày
(64 Nhận xét)
6.1
alamwaqar50

Hi, I am a Word Press web developer, and I have 5years of work experience. I can help you to complete your LMS system website, and can provide ease to your mind, body, and energy by completing other requirements. Pleas Thêm

$150 USD trong 5 ngày
(34 Nhận xét)
5.6