Cần người làm plugin wordpress

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần 1 plugin fake review có lable " verified owners " + hook thêm 1 tính năng. là hiện liên kết từ Plugin Advanced Custom Fields vào shop_order.

Ngôn ngữ: English

WordPress PHP HTML CSS

ID dự án: #22380154

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$25 cho công việc này

mrlinh2710

Chào bạn, mình chuyên làm Plugins cho WP giá rẻ. Bạn hãy chat với mình để nói rõ hơn về Plugins bạn cần.

$30 USD trong 3 ngày
(12 Nhận xét)
5.2