Đã Đóng

Viết script để chuyển hướng website

Job Description:

Mình cần một bạn chuyên về wordpress để viết script chuyền hướng website và customize lại plugin có sẵn trên web.

Hình thức làm việc: online

Giá cả thương lượng.

Kĩ năng: WordPress

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #32763193

13 freelancer chào giá trung bình$445 cho công việc này

priortech

Hello, I have 7+ years of experience in Wordpress-Woocommerce Customization. I can do any type of customization work in it and multiple other plugins as well. I have done a lot of big customizations in a lot of site Thêm

$300 USD trong 5 ngày
(67 Nhận xét)
5.9
shussee89

Chào Tôi đã kiểm tra chi tiết dự án của bạn. Tôi chắc chắn có thể viết tập lệnh chuyển hướng trang web của bạn và tùy chỉnh plugin có sẵn trên web Với tư cách là nhà phát triển và thiết kế trang web chuyên nghiệp. Gần Thêm

$250 USD trong 6 ngày
(9 Nhận xét)
4.4
sahidaparveen196

Hi! What's up? I thoroughly read your description. I am confident I can help with your project because I have working experience of 5 years along with Master degree. I can assure you highly unique quality work within Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
SultanMahmud3

I have experience to work wordpress development. Please share job details. I'll complete requirements.

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Techravity1

xin chào Đây là Emma, ​​sau khi xem xét dự án của bạn, tôi chắc chắn rằng tôi chắc chắn có thể viết kịch bản chuyển hướng trang web và tùy chỉnh plugin có sẵn trên web theo yêu cầu của bạn và mang lại kết quả như mong Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lmhunhthanh91

I have more than 7 years of experience working with PHP, CodeIgniter, Prestashop, Laravel, MySQL, PostgreSQL, API, HTML, Javascript, Node Js, Vue Js Css, Git, C#, TLV, QR Code, BarCode, SQL Server, Devexpress, and inte Thêm

$500 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
huyt5453

Proposing is an integral part of the work process, to write a plan to get the most out of it takes a lot of skill in many professions, from school to business management or presentation skills. Other layouts and layout Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0