Đã Đóng

Vietnamese Freelancer Only

Mình cần một bạn cứng về wordpress để hoàn thành 1 plugin, sẽ trao đổi trực tiếp qua phone kênh khác. Công việc mình cần khá gấp nên bạn nào triển khai ngay được thì apply nhé. Mình chỉ làm việc trực tiếp với developer, trao đổi trực tiếp khi tiến hành công việc nên bạn nào có ý định bid rồi chuyển cho người khác thì đừng mất time nhé.

Kĩ năng: WordPress

Về khách hàng:
( 4 nhận xét ) Hà N?i, Vietnam

ID dự án: #17489447

7 freelancer chào giá trung bình$135 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(36 Nhận xét)
5.3
gulshan645

Hello ! Greetings ! I am WordPress expert with around 10 years of experience in it and working with plugins. I have customized many plugin and have created some of my own too. I work myself and available for the ch Thêm

$200 USD trong 3 ngày
(5 Nhận xét)
4.1
chetanmittal84

Hi As I have Checked your skills requirements for you job . My Skills are suitable for your job requirements I have excellent 7+ years of experience in WordPress site development and design, Wordpress theme setup and Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.8
mbrwebsoluction

Hello Sir, I Read Job Description and I AM READY FOR START WORK RIGHT NOW, PLEASE REPLY I am very much interested to work in your project. i have 6 years experiences in website design and website development. i am expe Thêm

$77 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.1
nehameshram13

Hello Client, I have read your requirement about - Vietnamese Freelancer Only and I am sure I can complete it as per the given description. I do have skills like WordPress which you are looking in your project. Thêm

$51 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
hoadxfu

Mình hiện đang là sinh viên kỹ thuật phần mềm tại ĐH FPT. Mình có kinh nghiệm làm việc với WordPress, PHP, viết plugin, theme cho WordPress

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
quoc1506

Fullstack web developer. Đã từng viết theme, plugin wordpress. Có thể lam việc ngay, support nhanh. Có thể viết web dùng laravel, boostraps, jquery, wordpress.

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0