Viết Wordpress Plugin

Đã Hủy Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

Mô tả căn bản wordpress plugin:

Cho phép người dùng search Creative Common Youtube videos theo keyword (video dạng creative common này được dùng mà ko bị đánh bản quyền). Sau đó plugin lọc ra các video có phụ đề và cho phép người dùng chuyển các video này thành dạng text.

Text sau khi chuyển đổi được add thẳng vào wordpress post dưới dạng bài draft có kèm cả video trong bài viết (tự động lấy ảnh thumbnail làm ảnh featured image cho bài post đó).

Chi tiết thêm ở trong file đính kèm.

WordPress PHP HTML Lập trình C# Lập trình C++

ID dự án: #22940059

Về dự án

8 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

8 freelancer chào giá trung bình$1172 cho công việc này

Solaristech

Hi, I specialize in website design and development and am excited for this opportunity to work with you in accomplishing your goals.. I am Good at C# Programming, C++ Programming, HTML, PHP, WordPress.. Please Send me Thêm

$1250 USD trong 44 ngày
(79 Nhận xét)
8.0
michealperfect

Xin chào Tôi là một lập trình viên / thiết kế trang web chuyên nghiệp và nhanh chóng, tôi đã sẵn sàng để thực hiện dự án của bạn. Tôi cần thêm thông tin liên quan đến dự án của bạn để làm chuyên nghiệp đúng thời gian. Thêm

$1500 USD trong 15 ngày
(212 Nhận xét)
7.1
vw6867131vw

Xin chào bạn, Mình đã đọc miêu tả của bạn và project này rất thú vị. Mình có thể dùng Youtube API để search và listup những video có license creative common và listup rồi show trong admin plugin rồi lấy text từ trong Thêm

$1000 USD trong 22 ngày
(15 Nhận xét)
4.8
artxpertz89

HELLO! Dear Sir/Madam, I have read your "Viết Wordpress Plugin" project details clearly and i am interested to work on it. I am a creative and 6+ years experienced freelancer WEB DESIGNER / DEVELOPER I am here for Thêm

$750 USD trong 5 ngày
(10 Nhận xét)
4.5
Sonuxverma007

Tôi hiểu porject của bạn và tôi có thể bảo đảm cho sự hài lòng của bạn....và một điều nữa tôi sẽ luôn ở đó nếu, bạn cần bất kỳ sự điều chỉnh nào .... Cảm ơn bạn !!

$1500 USD trong 10 ngày
(3 Nhận xét)
4.4
Sajib132

I am interested in your project. My past experiences make me one of the best candidates for this. I have worked on several projects like this.

$1125 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
DigiOcean

Hi, I have gone through with your project description along with Docx attachment and I am interested to work on it. I can strongly assure you that you will "GET 101% SATISFACTION" and "HIGH-QUALITY WORK" from my end. Thêm

$751 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0