Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  5,000 ruby công việc được tìm thấy, giá theo USD

  viết bằng 1 trong các ngôn ngữ C, C#, C++, Go, Java 11, Java 8, JavaScript, PHP, Python, Ruby, TypeScript or Visual Basic để giải 3 bài tập thuật toán trong gần 2 tiếng để nạp bài

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  - Tạo liên kết tự động cho thiết kế bằng các linh kiện, vật tư đã được khai báo. - Thiết kế sản phẩm có tính linh động, cho phép người xem thay đổi về màu sắc, linh kiện, vật t...website. - Lưu các thiết kế vào thư viện để kế thừa và lấy ra dùng lại dạng mô đun. - Tạo dự án thiết kế và chia sẻ cho nhiều người để cùng thiết kế, xem, theo dõi tiến độ. - Xuất danh sách vật tư BOM và đồng bộ với hệ thống Odoo. - Sắp xếp ván tối ưu và xuất file chạy máy cắt, máy CNC. - Xuất báo giá theo chi phí vật tư, chi phí quản lý, linh kiện, chi phí hoạt động,.. đã khai báo. Yêu cầu biết:...

  $45 / hr (Avg Bid)
  $45 / hr Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Onsite công ty khách hàng Đã kết thúc left

  - Ruby developer. Phát triển các dự án sử dụng Ruby như Ruby on Rails, scraping, bot. - Phân tích yêu cầu hệ thống, thiết kế hệ thống, thiết kế DB. - Làm việc với BSE, PM, phối hợp với các thành viên khác theo mô hình agile

  $893 (Avg Bid)
  $893 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  -1 Site sẵn có bằng Ruby -Rebuild lại bằng Laravel -Bên mình sẽ xử lý tất cả Front-end của site -Bạn chỉ cần xửu lý function của back-end, có tài liệu mô tả cũng như source Ruby để tham khảo -Chi tiết hơn có thể nhắn qua skyp là eric tran1988

  $1243 (Avg Bid)
  $1243 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Hiện công ty mình cần tuyển các bạn freelancer làm về Ruby on Rails và Android. Ruby on Rails tạm thời 3 tuần Android: 3 tháng

  $1025 (Avg Bid)
  $1025 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Mình đang làm đồ án thực tập lập trình web sử dụng ruby on rails, bạn nào có kinh nghiệm về ngôn ngữ này có thể hỗ trợ giúp mình nhé. Mình cần gấp! Có thể trả phí 100.000 đến 250.000đ/giờ tùy kinh nghiệm.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Mac Khác hoặc không chắc - Lập trình chính trong các dự án công nghệ sử dụng Ruby on Rails - Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công. - Tham gia quản lý nhóm nếu có khả năng phù hợp.

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  @caosonbao Đã kết thúc left

  Python/Ruby/PHP Dùng để lập trình phía Server-side các ứng dụng cho mobile và website.

  $226 - $656
  $226 - $656
  0 lượt đặt giá
  Viết phần mềm Đã kết thúc left

  Start-up của Singapore cần tuyển: 1.Ruby on Rails developer: Phát triển hệ thống back end, hỗ trợ tính năng mới. 3+ năm kinh nghiệm phát triển backend trên Ruby on Rails (RoR) Chuyên môn trong RoR  và các công nghệ web. Có khả năng giải quyết ác vấn đề phức tạp. Kinh nghiệm thử nghiệm TDD (RSpec, Capybara, Selenium) Phát triển và nâng cấp backend của App dựa trên cấu trúc tổng quan, tăng thêm tính năng cho App. Khả năng học hỏi nhanh và cao. Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh developer: 2+ năm kinh nghiệm với JavaScript, phát triển front end phần mềm. Kỹ năng: JavaScript, HTML5, CSS3, ngôn ngữ phát triển w...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  dự án gần như là clone từ 1 trang web nguồn wordpress thay vào lập trình wp thì code lại trên php, .net, ruby , hay bất cứ framework nào khác yêu cầu: front end thì coppy từ web có api quản lí đăng kí và xếp lớp có chức đăng nhập, đăng nhập bằng mạng xã hội có post và page admin panel tốt cho seo khả năng mở rộng thêm tiếng anh và tiếng việt các contact form và setup email các custom page và slide cho promotion từng tháng của công ty (hay thay đổi) trên trang chủ

  $1017 (Avg Bid)
  $1017 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  ...platform is scalable, with a focus on handling a large number of transactions and users. - Develop a dashboard for both merchants and affiliates to manage their accounts, view analytics, and generate reports. - Optimize the platform for SEO and mobile devices. **Technical Requirements:** - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, JavaScript, and server-side languages (PHP, Python, Ruby, Laravel or similar). - Experience with database management systems. - Familiarity with affiliate tracking technologies and payment gateway integration. - Strong understanding of security best practices for online platforms. **Target Audience:** Our affiliate network will cater to a wide range of industries, focusing on both merchants looking to promote their products/services ...

  $4221 (Avg Bid)
  $4221 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá

  I'm in need of a seasoned Full Stack Developer. Your primary objective will be to develop and maintain an E-commerce platform. Key Requirements: - Proficiency in HTML/CSS, JavaScript, Python, Java, PHP, and Ruby. Familiarity with any additional languages or frameworks is a plus. - Considerable experience in Full Stack development. I'd like to see examples of E-commerce platforms you've worked on previously. In applying, please elaborate on your experience as a Full Stack Developer, specifically working with E-commerce platforms. Your expertise will play a key role in shaping this project's success.

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr Giá đặt trung bình
  164 lượt đặt giá

  I'm seeking a seasoned Python developer who is well-versed in development of chatbots, specifically with an emphasis on data analytics capabilities. The ideal candidate will have experience in machine learning, natural language processi... Proven experience as a software developer or similar role. Strong knowledge of machine learning, natural language processing, and software development. Experience with machine learning frameworks such as TensorFlow, PyTorch, or Hugging Face. Experience with natural language processing libraries such as NLTK, SpaCy, or Gensim. Experience with web development frameworks such as Flask, Django, or Ruby on Rails. Strong problem-solving skills and ability to think algorithmically. Excellent communication and teamwork skills. Strong attention to det...

  $1669 (Avg Bid)
  $1669 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá
  Ruby to JavaScript Conversion Specialist 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in need of a confident JavaScript developer proficient in JavaScript Standard Style. Your task will be to convert a basic Ruby file, which contains a few methods/functions, into JavaScript. The JavaScript version needs to be able to integrate seamlessly with our existing JavaScript codebase. This job requires a sound understanding of both Ruby and JavaScript languages. Please share your prior experience in language conversion projects.

  $148 (Avg Bid)
  $148 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  Experienced people send offers. I want to move fast. I also accept packages, i.e. ready-made software. I've been trying to get it done for a long time, but I couldn't find a reliable software developer. software language: node js, python, golang, laravel, java, ruby. web based accounting as saas - erp, crm simple project I simply want a web-based ERP-CRM application with the modules I want. sample links:

  $646 (Avg Bid)
  $646 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá

  ...understanding of the Inksoft back-end and possess the necessary skills to cruise around the complexities of this unique platform. The primary responsibilities involve: - Developing an online website within the Inksoft environment. - Updating our current site to be similar to another site that is using the Inksoft system Ideal Skills and Experience: - Understanding of web technologies, e.g., PHP, Python, Ruby, although the exact language requirements aren't specified as I'm not sure which ones are compatible with the Inksoft back-end. - Prior experience with Inksoft web development will be a plus. - Ability to create unique, user-friendly web design. This project opens a window to ongoing work for further enhancements and updates, and to other sites we have using the...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Giá đặt trung bình
  62 lượt đặt giá

  ...of words as Ruby tag on any web site in a web view. I am looking for a skilled Java Script developer to create JS functions and CSS for my web view app on Flutter. On Flutter I inject JS and CSS to the web view and I have some codes which have some bugs. Here is what I want to have. 1. Increase/Decrease font size I want to have functions to increase or decrease font size in web view. Do not make all font’s size same. I need font scaling(I mean all font’s size is getting bigger or smaller) 2. Append Ruby Tag Append Ruby tag for all text to display meaning of the words. It should append the ruby tags on the text in body tag and should not break the web site’s layout or function. (Don’t add Ruby tag on css or js functions or co...

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  I am in need of an expert in JavaScript or Ruby, specifically capable of creating a fully interactive 3D human anatomy model. Crucial features include: • Real-time 3D rendering • Interactive labeling This project requires significant depth in the element of labeling. Annotations must not only cover basic anatomy (organs, bones, etc.), but delve into intricate structures and functionalities as well. It is also crucial for the labeling options to be customizable. With proficiency in JavaScript as a necessity, ideal candidates will have previous experience crafting interactive 3D models in this language, a strong understanding of human anatomy, and ability to deliver detailed labeling. Expertise in real-time rendering would also be highly beneficial. Similar to what is ...

  $346 (Avg Bid)
  $346 Giá đặt trung bình
  48 lượt đặt giá

  I'm seeking a professional with proficiency in Shopify APIs, specifically for our Rails platform to work with the required Shopify Billing API to be listed in the App Store. We have an Inventory App that w...the integration working as a private app for 10 years. Now it stopped working and we have to be listed in the App Store and bill Shopify users through Shopify instead of our platform. We need to maintain our current billing through Stripe for our users that don't use Shopify. Pivotal requirements include: - Extensive knowledge of Shopify APIs (billing, in particular) - Extensive knowledge of Ruby on Rails (using Digital Ocean and github) - Ability to handle membership-based and Password protected access control - Experience in integrating recurring subscriptions f...

  $50 / hr (Avg Bid)
  Gấp NDA
  $50 / hr Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I require a Ruby Script integrated with Uniswap (ERC20) to do 2 functions (defs): "Check Price" and "Swap" Key Requirements: - 'Check Price' Function: This feature should relay the real-time price of a specified token. - 'Swap' Function: I need the flexibility to swap tokens. Functional proficiency in Ruby, Ethereum and Uniswap API's, as well as, a solid grasp of ERC20 token mechanisms are fundamental for this role.

  $93 (Avg Bid)
  $93 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  I am in need of a versatile full stack developer with a broad understanding of a variety of technologies for a web development project. Though specific programming languages weren't specified, familiarity with JavaScript, Python, and Ruby are desirable. Key aspects of your application should include: - Your professional experience: Detail your extensive experience in full stack web development, making sure to highlight the range of projects you were involved in. The successful bidder will work on: - Web Development: The core focus of this project revolves around web development. Please provide evidence of your proficiency and versatility in this field. Ideal skills and experience for the job include competency in JavaScript, dot net and web api along with practical experi...

  $171 (Avg Bid)
  $171 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  Looking for a developer with expertise in Ruby and Greenlight to restrict features for a virtual conferencing platform (similar to ). The application is already developed. We now need to restrict the features (e.g., number of participants, recording hours, cloud storage) users get based on the package they purchase into our pricing page. We are looking for someone who can complete this quickly. We already have the pricing page done: - but we have the virtual conferencing software on our subdomain: The virtual conferencing software is based on BigBlueButton open-source platform. We now need a developer to ensure that users get only the features they pay for. We are using Stripe as the payment gateway. We

  $130 (Avg Bid)
  $130 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  I'm in need of an experienced full-stack web developer to build an informational / company website. Skills and Experience: - Comprehensive understanding and application of HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, Ruby - Demonstrated ability in creating professional and engaging user interfaces - Ability to deliver a clean, intuitive, and responsive website Key Deliverable: - An informational/company website Although familiarity with specific frameworks or libraries was not specified, having a working knowledge on various common frameworks or libraries will be considered an advantage. Please only bid if you have the right skills and experience to fulfill this role. Let's create a stunning digital presence for our company!

  $354 (Avg Bid)
  $354 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá
  Link a shopify store with Kopy 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ... This includes adjusting stock levels on Shopify based on sales or changes made within Link Kopy, providing a comprehensive solution to inventory discrepancies. **Ideal Skills and Experience**: - Proficiency in Shopify's API and a solid understanding of how Link Kopy’s platform can integrate with Shopify. - Experience with programming languages suitable for API integration tasks (e.g., Python, Ruby). - Strong background in inventory management systems, with a focus on automation and efficiency. - Problem-solving skills with an ability to troubleshoot and resolve syncing issues. - Excellent communication skills to report on progress and manage expectations. This project is pivotal for streamlining our online sales process, reducing manual inventory management, and ens...

  $51 (Avg Bid)
  $51 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  I'm seeking a skilled developer to create a social media bot specifically for Beatstars. The key task for this bot centers around the concept of auto-playing tracks on the platform. - Functio...Functionality: The bot should have the capability to automatically play tracks on Beatstars. It will not be required to auto-follow users or auto-like or auto-comment on tracks, just focus on auto-playing tracks. - Ideal Skills: Experience in creating social media bots is a must, especially if they're for music streaming platforms. Proficiency in programming languages such as Python, JavaScript, or Ruby is also required. Knowledge of Beatstars and its API would be greatly advantageous. Please, considering these requirements, feel free to place your bid and let's discuss f...

  $562 (Avg Bid)
  $562 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá
  Shopify-Bluedart Seamless Sync 1 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...development. - By automating these processes, we aim to reduce manual errors and enhance the overall customer experience with timely updates and efficient processing. **Ideal Skills and Experience:** - Experience with Shopify and its API. - Knowledge of Bluedart's shipping services and API integration. - Proficiency in programming languages suitable for Shopify app development, such as JavaScript or Ruby. - A good understanding of e-commerce order fulfillment processes, particularly with respect to domestic shipping. - Prior experience with automating shipping and tracking processes in an e-commerce environment. **Additional Requirements:** - The solution must be tailored for domestic shipping only, as our operation currently does not support international orders. - A port...

  $124 (Avg Bid)
  $124 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  ...Mandatory Floating Widget: Implement a mandatory floating widget for real-time score updates, inspired by "Cricket Exchange." Budget: Our budget for this project is approximately 1.5 lacs INR, and the inclusion of the mandatory floating widget is non-negotiable. Technology Stack: Mobile App Development: Native (iOS and Android) or Cross-platform (React Native, Flutter). Backend: Node.js, Django, Ruby on Rails, or any preferred backend technology. Database: MongoDB, MySQL, or PostgreSQL. Cloud Services: AWS, Google Cloud, or Azure. Monetization Strategies: Advertisements: Banner ads and interstitial ads. Premium Subscription: Offer an ad-free experience and additional features. In-App Purchases: Introduce exclusive content or features for users. We invite qualified d...

  $1517 (Avg Bid)
  $1517 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  I'm in need of a seasoned Ruby on Rails developer to undertake a significant update for my application. Key details and requirements for this project are outlined below: **Current Tech Stack:** - Ruby version: 2.7.8 - Rails version: 6.1.3 **Required Updates:** - Migrate Ruby and Rails versions to the latest stable releases. **Ideal Skills and Experience:** - Proficient in Ruby on Rails with a strong track record in successfully upgrading versions of existing applications. - Detailed understanding and experience with Ruby and Rails ecosystem to ensure a smooth transition. - Ability to diagnose and address any compatibility issues that arise during the upgrade process. - Experience with version control (Git) and deployment processes. - Familiarity w...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  ...creating a Graph QL API and corresponding web application as part of a major project. As the client didn't specify functional requirements or a preferred programming language, I rely on you, the developers, to suggest your preferred tools and techniques to accomplish the task. IDEAL SKILLS AND EXPERIENCE: - Expert in API development, preferably with Graph QL - Proficiency in JavaScript, Python, or Ruby - Prior experience in creating web apps with similar features - Strong problem solving and communication skills PROJECT DEADLINE: The client also did not specify a deadline, hence flexibility is available; however, a proposed timeline and delivery date would be greatly appreciated in your bid. Please consider both quality and speed in your proposal. Ultimately, I am more in...

  $149 (Avg Bid)
  $149 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  Hi Juan, i looking for long time cooperation with ror developer to improve our platform on ruby on rails. Now have work to change design of product profile. If interesting my email sj@

  $248 (Avg Bid)
  $248 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ... **Development Needs:** - **Front-end Development:** Implementation of the existing design with a keen eye on aesthetics, user experience, and responsiveness across all devices. Experience with HTML, CSS, and JavaScript is essential. - **Back-end Development:** Setting up server-side functionalities, databases, and ensuring smooth integration with the front end. Proficiency in PHP, Node.js, or Ruby on Rails, among other back-end languages, will be crucial. **Marketing Goals:** - The primary objective of the SEO and EDM campaigns is to improve our search engine ranking. This encompasses: - On-page SEO optimizations that hold the potential to enhance our site's visibility. - Off-page SEO strategies to build the site's authority through backlinks and social media eng...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  60 lượt đặt giá

  I am seeking an experienced researcher with a background in legal and historic research. Your task is to delve into the deep web and uncover the following: • Legal documents • Property ownership records • Historic information Relating to the Anton Chico Land Grant, Senator Pete Campos, Guadalupe County Santa Rosa New Mexico bus driver, Stoney Jaramillo expunged criminal record, Ruby Tenorio. This in-depth research needs to be done within a week. The endgame is to gather powerful evidence for a legal case. Knowledge in property law would be a huge bonus. Your findings should be compiled into a comprehensive, yet succinct summary, citing your sources where applicable.

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá
  Chatwoot Branding Refresh 12 giờ left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Key Requirements: - Integrate a new logo into our Chatwoot platform. - Ensure the new logo is seamlessly displayed across all user interfaces within Chatwoot. - Optimize the logo’s resolution and compatibility to fit various screen sizes and resolutions without compromising quality. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in HTML, CSS, React.js and potentially Ruby on Rails as it pertains to customizing open source platforms like Chatwoot Elements to be customised : Welcome message in the conversation area Chatwoot Icon Chatwoot Favicon Meta description and Title Hide Docs. mail smtp settings The mail contents

  $39 (Avg Bid)
  $39 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  ...customers can expect their orders. - **User-Friendly Interface**: Easy navigation for a positive user experience. - **Responsive Design**: Accessible on various devices, including smartphones and tablets. **Ideal Skills and Experience:** - Experience in developing customer portals or similar web applications. - Proficiency in web technologies (HTML, CSS, JavaScript) and backend languages (PHP, Python, Ruby on Rails). - Familiarity with databases (SQL, MongoDB) for order tracking purposes. - Knowledge in implementing secure login systems and protecting user data. - Previous work that incorporates real-time updates and a keen eye for UI/UX design. This project aims to enhance the customer experience by providing them with valuable order information at their fingertips. I’m ...

  $372 (Avg Bid)
  $372 Giá đặt trung bình
  85 lượt đặt giá

  I'm seeking a proficient web platform developer to create an interactive learning app focusing on Science and Medical Education, somewhat akin to platforms like Duolingo, Quantic, and Brilliant. The end product needs to be versatile, engaging, and compatible with iOS, Android, and Web browsers. Key Competencies: - Demonstrated proficiency in Ruby on Rails and JavaScript. - Experience in developing interactive educational apps, especially in science or medical fields. - An understanding of the best practices for iOS, Android, and Browser app development. Job Responsibilities: - Develop a user-friendly application with a variety of engaging learning methods. - Ensure cross-platform optimization for mobile phones and web browser compatibility. - Regular testing and fixing of bug...

  $1854 (Avg Bid)
  $1854 Giá đặt trung bình
  110 lượt đặt giá
  Finance Platform for Individuals Sắp kết thúc left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...track their personal financial goals and progress. - SEO optimized content focusing on personal finance tips, strategies, and best practices. - A mobile-responsive design ensuring accessibility across various devices. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in full-stack development with a focus on both front-end and back-end technologies (HTML, CSS, JavaScript for front-end; PHP, Python, or Ruby for back-end). - Experience in developing e-commerce or finance-related websites. - Strong background in UX/UI design to ensure a clean and intuitive user experience. - Knowledge of database management and security measures to protect user data. - SEO and content optimization skills to enhance the site's visibility and user engagement. Given my budget is under $1,000, I und...

  $209 (Avg Bid)
  $209 Giá đặt trung bình
  55 lượt đặt giá

  ...various devices. - Strong knowledge of database management for handling extensive property listings. - Capable of implementing advanced search functionalities (Note: Specific search features like location-based, price range, and property type search are to be confirmed). Ideal Skills: - Expertise in JavaScript, HTML, CSS for front-end development. - Proficiency with back-end development (e.g., PHP, Ruby on Rails, Django). - Experience with SQL or NoSQL databases for storing property data. - Familiarity with SEO best practices to enhance the platform's visibility. - A creative mindset to design an engaging user interface. The project timeline was not specified, so I am open to discussing feasible deadlines. I'm looking for someone who not only has the technical skills ...

  $243 (Avg Bid)
  $243 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá
  Dynamic Report Generation Site Đã kết thúc left

  ... - **Rapid Development and Deployment:** Time is of the essence. I'm looking for someone who can efficiently tackle this project with both speed and quality in mind. **Ideal Candidate Should Have:** - Strong experience in web development, with a portfolio showcasing prior projects involving dynamic and customizable reporting. - Proficiency in backend languages (e.g., Python, Ruby) and frameworks (e.g., Django, Ruby on Rails) that facilitate dynamic report generation. - Ability to work under pressure and deliver a fully functional website quickly without compromising on quality. - Good communication skills to understand and implement specific report generation features as needed. If you possess the skills and experience to craft a cutting-edge report generation webs...

  $59 (Avg Bid)
  $59 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  Migrate Ruby on Rails App ASAP Đã kết thúc left

  I'm in need of a seasoned Ruby on Rails developer to undertake a significant update for my application. Key details and requirements for this project are outlined below: **Current Tech Stack:** - Ruby version: 2.7.8 - Rails version: 6.1.3 **Required Updates:** - Migrate Ruby and Rails versions to the latest stable releases. **Ideal Skills and Experience:** - Proficient in Ruby on Rails with a strong track record in successfully upgrading versions of existing applications. - Detailed understanding and experience with Ruby and Rails ecosystem to ensure a smooth transition. - Ability to diagnose and address any compatibility issues that arise during the upgrade process. - Experience with version control (Git) and deployment processes. - Familiarity w...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá
  Auto-Invoice Excel Data Weekly Đã kết thúc left

  ...sets into invoices. - Create a unique invoice design as per my branding requirements. - Automate the sending of these invoices to a predetermined list of clients weekly. - Ensure the system is reliable and can handle various data discrepancies in the Excel files. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in programming languages suitable for data manipulation and automation (e.g., Python, Ruby). - Experience with Excel and its various functions. - Strong background in design, particularly in creating custom templates that can be automated. - Knowledge in email automation and how to integrate it into the program. - Ability to implement error handling and data validation within the program to manage any inconsistencies in the Excel data sets. - Prior experience with projects ...

  $473 (Avg Bid)
  NDA
  $473 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  ...orders as necessary. - **Admin Dashboard:** An intuitive admin panel for managing user accounts, tracking orders, and generating reports on user activity and service demand. **Ideal Skills and Experience:** - Experience with developing e-commerce platforms and user management systems. - Proficient in web development languages such as HTML, CSS, JavaScript, and backend technologies (e.g., PHP, Ruby on Rails, Python/Django, nodejs). - Knowledgeable in database management systems for storing user and order information securely. - Familiarity with creating responsive and user-friendly web designs. - Ability to integrate payment gateways for secure transactions. - Past work showcasing custom CMS development and a user-centered design approach. This project calls for a developer wit...

  $177 (Avg Bid)
  $177 Giá đặt trung bình
  55 lượt đặt giá

  ...the website type and primary goal are open for discussion, allowing for creative input and strategic planning from an experienced professional. The focus will be on leveraging your expertise to meet the objectives efficiently and effectively. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in front-end technologies (HTML, CSS, JavaScript) - Experience with back-end development (e.g., PHP, Python, Ruby) - Familiarity with database management and integration - Knowledge of best SEO practices and website optimization - Ability to create responsive and user-friendly website designs - Proven track record of successful web development projects **Applications Should Include:** - Detailed overview of your experience in web development - Links to previous work or portfolio for evaluation...

  $446 (Avg Bid)
  $446 Giá đặt trung bình
  72 lượt đặt giá
  Dynamic Data Collection Portal Đã kết thúc left

  ...easy analysis and extraction of insights. - **Analytical Capability:** Although the primary goal is data collection and storage, incorporating basic analytical tools or support for integration with existing analytics platforms will be beneficial. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in web development languages (e.g., HTML, CSS, JavaScript) and backend technologies (e.g., PHP, Python, Ruby). - Experience with database management systems, preferably with knowledge in both SQL and NoSQL databases. - Familiarity with data security best practices to ensure the confidentiality and integrity of sensitive user data. - Previous experience in developing data collection tools or survey platforms would be a significant advantage. In conclusion, I am seeking a skilled freelancer...

  $33 (Avg Bid)
  $33 Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá

  As an educator, I'm looking for a skilled developer to create an innovative education chatbo...for a skilled developer to create an innovative education chatbot. The chatbot's primary function will be multi-faceted: - To provide comprehensive learning resources - To answer frequently asked questions promptly - To offer valuable assistance during test preparation Given that no specific development language or platform was chosen, I encourage developers proficient in Python, JavaScript, or Ruby to apply, specifically if you have experience developing chatbots for various platforms such as Facebook Messenger, Slack, or Telegram. Your keen understanding of various techniques for AI design and your ability to effectively translate user need into bot functionality will be esse...

  $361 (Avg Bid)
  $361 Giá đặt trung bình
  66 lượt đặt giá

  ...common tread such as SQL injection and cross-site scripting - Perform rigorous tests to ensure the best possible user experience, continuously. - Manage the deployment and hosting of the platform Required Skills: - Significant experience in web development with mastery of programming languages such as HTML5, CSS3, JavaScript ES6+, Python, Ruby, PHP7+ or Java 8+ - Practical experience with modern frameworks such as React.js, Angular 8+, Vue.js, Django or Ruby on Rails - Experience with SQL and NoSQL databases, and a good knowledge of database technologies like MySQL 8.0+, PostgreSQL 11+, MongoDB 4.2+ - Experience with code versioning, notably Git, and familiarity with Git workflows such as Gitflow or Forking Workflow - Ability to write and execute unit and integration tes...

  $37727 (Avg Bid)
  $37727 Giá đặt trung bình
  141 lượt đặt giá
  RESTful API & Ruby Interface Đã kết thúc left

  I am looking to create a RESTful API ...robust framework for future development. **Requirements:** - Development of a RESTful API. - Preference for responses in JSON format. - Integration capability with Ruby-based clients. - Experience with API security measures. **Ideal Skills and Experience:** - Proficient in RESTful API development. - Strong understanding of JSON data format. - Experience in Ruby programming for client integration. - Knowledge in implementing API security, specifically JWT (JSON Web Tokens) or OAuth, is a plus but not mandatory. This project seeks an individual or team with a proven track record in developing and integrating APIs, particularly for Ruby environments. The ability to work efficiently under deadlines while ensuring the highest qua...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  100 lượt đặt giá

  I'm in search of a developer with a robust background in Ruby programming, GitHub integrations, and API development. This project revolves around enhancing and integrating functionalities within the Canvas Learning Management System, tailored specifically to cater to online education dynamics. The successful candidate will enrich our team's capabilities, contributing significantly to the seamless operation and user experience of our Canvas LMS platform. **Required Skills & Experience:** - **Ruby Programming**: Proficient in writing efficient, clean, and maintainable Ruby code. - **GitHub Integration**: Experience with code versioning tools, particularly GitHub, including branch management and pull requests. - **API Development**: Skilled in developing A...

  $41 (Avg Bid)
  $41 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá
  Tuk Tuk Tour Adventures Online Đã kết thúc left

  ...including pricing - **Customer Testimonials Section:** - A dedicated area to highlight customer feedback and stories - **Contact Us for Booking:** - Implement a straightforward 'Contact Us' feature for booking inquiries, rather than direct booking or payment functionalities **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in web design and development (HTML, CSS, JavaScript, and optionally PHP or Ruby) - Experience in developing responsive and visually appealing websites - Strong understanding of UX/UI principles to ensure the site is user-friendly - Prior work on travel or tour-related websites would be beneficial but is not mandatory - Ability to integrate a simple content management system (CMS) for easy updates to tour packages and testimonials This website d...

  $1094 (Avg Bid)
  $1094 Giá đặt trung bình
  68 lượt đặt giá

  ...used. 2. **Front-end Code:** - Fully commented and clean source code for the front-end part of the application, including HTML, CSS, and JavaScript files. - Responsive design implementation that adapts to desktop and mobile screen sizes. 3. **Back-end Code:** - Server-side application code with clear documentation on the architecture and frameworks used (e.g., Node.js, Python/Django, Ruby on Rails). 4. **Admin Panel:** - A secure and user-friendly admin panel for managing user accounts, events, heats, and all other dynamic content within the app. 5. **APIs:** - Well-documented APIs for communication between the front-end, back-end, and any third-party services used. - A list of all endpoints with their expected request and response formats. 6. **Database:**...

  $1909 (Avg Bid)
  $1909 Giá đặt trung bình
  82 lượt đặt giá
  WebApp Development Needed Đã kết thúc left

  ...interface. The exact nature of these services will be discussed in further detail with the successful applicant. Technology Stack: - I am open to the developer's recommendation on the technology stack, whether it be PHP and MySQL, Ruby on Rails, or Python and Django. The primary focus should be on selecting the best tools for creating a secure, scalable, and maintainable application. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in developing SaaS platforms or similar WebApps. - Strong proficiency in at least one of the preferred technology stacks (PHP and MySQL, Ruby on Rails, Python and Django) or the ability to recommend and work with an alternative that better suits the project's needs. - Expertise in implementing responsive web design and understanding...

  $1218 (Avg Bid)
  $1218 Giá đặt trung bình
  150 lượt đặt giá

  Các bài viết top ruby cộng đồng