Đã Đóng

Xây dựng web tin tức thể thao kết hợp với live stream

Cần xây dựng web tin tức thể thao và tích hợp live stream .

Ngôn ngữ C# Asp.net core + angular 12 hoặc nodejs + angular 12

Kĩ năng: ASP.NET, MongoDB, Angular, Node.js

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Cambodia

ID dự án: #31518428

7 freelancer chào giá trung bình$738 cho công việc này

niknevolin02

Hello, Client. React.js expert is here!!!!! Thanks for your posting. I've read your requirements and understood what you want. As an experienced React Developer, I am very interested in your job. I have been Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(5 Nhận xét)
4.2
roman0700

I have gone through every detail of your description very carefully and found that I could be the best fit for your needs. I am a high skilled MERN/MEAN stack developer I have rich experience in React.js, Javascript Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
2.6
maximbannikov1

Hi. How are you? I'm very interested in your project. I'm a professional web developer with 6 years' experience. I think I have enough skill and experience for your project and I'm ready to start work immediately. We c Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
TranMinh89

Hi! Mình là lập trình viên ở Hồ Chí Minh. Mình thấy bạn yêu cầu về công nghệ rất rõ mà chưa mô tả nhiều về yêu cầu web. Nếu được, bạn liên lạc với mình để mình hỏi thêm rõ yêu cầu nhé! Về công nghệ thì mình đáp ứng đ Thêm

$1500 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vunguyen2607

Cho mình hỏi livestream ở đây là sao nhỉ, là bạn có 1 nguồn video rồi livestream cái video đó hay là người dùng đăng nhập vào và livestream, bạn nhắn tin mình chi tiết yêu cầu nhé, để mình xem thử team mình làm được kh Thêm

$750 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
cuonghv1208

I will use angular 12+ for frontend and ASP.NET core API for backend, use swagger to create communication api between FE and BE

$667 USD trong 60 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
anhtqt181192

Chào Anh/Chị, Với kinh nghiệm lập trình 7 năm trong dự án cho doanh nghiệp, em tự tin có thể hoàn thành yêu cầu này. Có trên dưới 20 công ty mà em đã từ tham gia để thiết kế web cho bên họ vi dụ như [login to view URL] VietMa Thêm

$750 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0