Đã Đóng

Code ABAP ở SAP -- 2

1 project code ABAP trên SAP về 1 quy trình kinh tế công tu

Kĩ năng: Kế hoạch kinh doanh, Phân tích kinh doanh, Viết bài kinh tế, Business Intelligence, Economics

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Budapest, Hungary

ID dự án: #25213335

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

amitks4sap

I have 10+ years of SAP technical experience. I have worked in all SAP Modules like SD MM FI HR PP QM WM ETC. Lets connect to discuss further.

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0