measure power using ade7753

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

cần mạch đo công suất, năng lượng, góc pha và code tương ứng. Sử dụng MCU 8052

Lập trình C Kĩ thuật điện Điện tử Vi điều khiển PCB Layout

ID dự án: #18815817

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$53 cho công việc này

techobrie

hi..we have good knowledge regarding this project....we can do better with this project ..High Quality + Fast Speed = Excellent Result + Business Success, this is my working style. I have gone through your Job post a Thêm

$50 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
3.4
rajanisureja

I have very good experience in microcontroller and it's peripheral interfacing because I am working as a "embedded firmware development" since last 4 years with reputed company.

$55 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0