Pre-employment vetting [Cienfuegos, Cuba]

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Pre-Employment Vetting Project in Cienfuegos, Cuba.

I am seeking a freelancer who can assist me with pre-employment vetting in Cienfuegos, Cuba.. The ideal candidate for this project will have experience in conducting background checks for potential employees.

Screening Requirements:

- Standard level of screening is required for potential employees

Additional Background Checks:

- Education and Employment Verification checks are required

Urgency:

- The vetting process should be completed within 1 week

Truyền thông Local Job Nhiếp ảnh Administrative Support BPO Tổng đài Chăm sóc khách hàng Customer Strategy Hỗ trợ khách hàng Data Collection Data Delivery Nhập liệu Data Extraction Xử lí dữ liệu Data Protection Employee Engagement Employee Experience Employee Training Nhân sự Tuyển dụng Talent Acquisition Technical Recruiter Travel Ready Workday Talent & Recruiting

ID dự án: #36684363

Về dự án

2 tháng trước đang mở

Địa điểm: Cienfuegos, Cuba