Đã Đóng

Lora mesh network firmware

Lập trình firmware cho mạng mesh dùng module lora

Kĩ năng: Điện tử, Vi điều khiển, Truyền thông

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Bien Hoa, Vietnam

ID dự án: #27232214

2 freelancer chào giá trung bình$300 cho công việc này

omoboladeolumode

Xin chào ông / bà, tôi muốn nhận nhiệm vụ này cho ông. Tôi là một Kỹ sư điện có bằng thạc sĩ và tôi có kiến ​​thức thành thạo cao về: phần sụn FPGA trong VHDL và Verilog cho Altera / Actel / Xilinx FPGA và tín hiệu EEG Thêm

$250 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
freelancersam123

Chào Hy vọng bạn sẽ tốt. Đây là Sam, một chuyên gia về hệ thống nhúng & IoT. Tôi đã xem xét mô tả dự án của bạn và nó phù hợp với bộ kỹ năng của tôi. Tôi có đủ kinh nghiệm trong việc phát triển mô-đun LoRa và phần sụn Thêm

$350 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0