Do some data entry

Đã Hủy Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

Làm vài công việc Excel Biet cac lenh excel ,biet ve iphone ,ipad

Excel

ID dự án: #11657157

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$93 cho công việc này

johnalandilz

A proposal has not yet been provided

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
pattersonnatalia

My name is Natalia and I am a trustworthy and reliable individual who will work diligently to ensure that your project is completed in the correct manner and in the time allotted. I possess accurate, fast keying skills Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0