Thiết kế game

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Bên mình cần tìm 1 bạn am hiểu và sử dụng thành thạo 2 công cụ là Galaxy Editor của Starcraft II và World Editor của Warcraft Reforged để thiết kế cho mình 1 số map Custom.

Thanh toán thù lao theo từng map. Có thể làm việc online .

Xin cảm ơn.

Phát triển game eCommerce

ID dự án: #25948075

Về dự án

Dự án từ xa 3 năm trước đang mở