Đã Đóng

Thiết kế game

Bên mình cần tìm 1 bạn am hiểu và sử dụng thành thạo 2 công cụ là Galaxy Editor của Starcraft II và World Editor của Warcraft Reforged để thiết kế cho mình 1 số map Custom.

Thanh toán thù lao theo từng map. Có thể làm việc online .

Xin cảm ơn.

Kĩ năng: Phát triển game, eCommerce

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #25948075