Hoàn thiện game bằng Libgdx

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi đã làm xong 4 game mini bằng Libgdx. Nay tôi muốn nhập 4 game mini này thành 1 game hoàn chỉnh cũng như sửa 1 số lỗi còn lại !

Phát triển game Android Mobile App Development

ID dự án: #33463685

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình$1175 cho công việc này

hatsenkoor

Kính gửi quý khách hàng. Xin chào. Hôm nay bạn thế nào? Tôi đã đọc mô tả dự án của bạn một cách rõ ràng. Tôi đã phát triển nhiều ứng dụng android và ios bằng Native, Hybrid (ionic Flutter ,, React Native) trong 6 năm. Thêm

$1000 USD trong 10 ngày
(3 Nhận xét)
4.1
payalku40

HhI I can start right now but i have few doubts and questions lets have a quick chat and get it started waiting for your replyyy

$1125 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
freelancerchris6

GAME DEVELOPER PHD SOFTWARE ARCHITECTURE HELLO, I have gone through your REQUIREMENTS, and I believe I have the PERSONNEL AND SKILL needed to finish this project. I have done numerous of these projects before. I have Thêm

$750 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0