Đã Đóng

Hoàn thiện game bằng Libgdx

Tôi đã làm xong 4 game mini bằng Libgdx. Nay tôi muốn nhập 4 game mini này thành 1 game hoàn chỉnh cũng như sửa 1 số lỗi còn lại !

Kĩ năng: Phát triển game, Android, Mobile App Development

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #33463685

5 freelancer chào giá trung bình$1175 cho công việc này

ixorawebmob

Dear Hiring Manager, I have carefully gone through your requirements for Android & IOS app development. I am the expert Mobile app developer with great experience in the field you mentioned. I have developed many mobi Thêm

$1500 USD trong 20 ngày
(54 Nhận xét)
7.1
hatsenkoor

Kính gửi quý khách hàng. Xin chào. Hôm nay bạn thế nào? Tôi đã đọc mô tả dự án của bạn một cách rõ ràng. Tôi đã phát triển nhiều ứng dụng android và ios bằng Native, Hybrid (ionic Flutter ,, React Native) trong 6 năm. Thêm

$1000 USD trong 10 ngày
(3 Nhận xét)
4.1
nayeepiyush3

Hi I will do and i am not zero profile my old profile has bin close and i have a Big Company my company Name Webblu Technologies [login to view URL] I am read your project description carefully. I have rich experience in RestAPI. Thêm

$1500 USD trong 19 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
payalku40

HhI I can start right now but i have few doubts and questions lets have a quick chat and get it started waiting for your replyyy

$1125 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
freelancerchris6

GAME DEVELOPER PHD SOFTWARE ARCHITECTURE HELLO, I have gone through your REQUIREMENTS, and I believe I have the PERSONNEL AND SKILL needed to finish this project. I have done numerous of these projects before. I have Thêm

$750 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0