Đã Đóng

Thiết kế app mobile - GẤP - 26/04/2018 06:24 EDT

Freelancer cần tham khảo

Tham khảo 1: [login to view URL] Tham khảo 2: UI đã có: [login to view URL]

Yêu cầu khác:

Công ty Hano - Systems đang tìm gấp đồng đội thiết kế app mobile. Do dự án đang gấp nên chúng tôi cần người có kinh nghiệm ở mảng này rồi để có thể bắt đầu ngay.

Chi phí: 6-8$/h hoặc trọn gói 800-1000$

deliver file phai la UI/UX + icon

Thông tin cụ thể liên hệ s k y p e : Trâm Nguyễn HCM

Kĩ năng: Android, Thiết kế đồ họa, Thiết kế biểu tượng, Thiết kế logo, Mobile App Development

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #16785758

9 freelancer chào giá trung bình ₫1098765/giờ cho công việc này

r4rony

Hi, PREVIOUSLY APP DESIGN WORK: • Jetzy(Travel Chat &review) [login to view URL] [login to view URL] UK Nightlife Thêm

₫1111111 VND / giờ
(144 Nhận xét)
8.4
₫1111111 VND / giờ
(102 Nhận xét)
7.6
Julian29

Xin chào,  Tôi là nhà phát triển bản địa có kinh nghiệm (Android + iOS App). Tôi có 5 năm kinh nghiệm trong lập trình. Gần đây tôi đã xem bài đăng dự án của bạn và hiểu bạn muốn dự án của bạn khẩn trương. TÔI Đ Thêm

₫1111111 VND / giờ
(72 Nhận xét)
7.4
shivanideveloper

Hello, I am a serious freelancer. I have 6 years of experience on mobile application and development web services I have gone through your project requirement specification and as per my previous experience with t Thêm

₫1111111 VND / giờ
(19 Nhận xét)
6.1
MobiApps21

Xin chào, Tôi hy vọng bạn đang làm tốt :) Tôi có kinh nghiệm và kỹ năng mạnh mẽ trong việc phát triển ứng dụng, tôi hiểu nhu cầu của bạn là ỨNG DỤNG MOBILE cho android và ios và tôi có hơn 6 năm kinh nghiệm phát tr Thêm

₫1000000 VND / giờ
(17 Nhận xét)
6.0
fullstackappcode

Xin chào, Tôi vừa xem qua bài đăng của bạn. Tôi là một freelancer tự do làm việc với nhóm nhỏ của tôi. Tất cả đều có kinh nghiệm và tài năng như [login to view URL]úng tôi có hơn 60 ứng dụng trên iTunes App Store và cùng số trê Thêm

₫1111111 VND / giờ
(15 Nhận xét)
5.8
₫1111111 VND / giờ
(15 Nhận xét)
4.5
designncoding

Hey, I have checked job description and quite interested in working with you. I have core expertise in Android, Graphic Design, Icon Design, Logo Design, Mobile App Development I have 5+ years experience in th Thêm

₫1111111 VND / giờ
(3 Nhận xét)
2.6
₫1111111 VND / giờ
(0 Nhận xét)
0.0