Đã Đóng

Cần tìm Freelancer Cocoscreator

Job Description:

Chào các bạn hiện tại mình cần 1 bạn làm cocoscreator để làm cùng mình các dự án, bạn nào nhận việc nhắn mình [login to view URL]

Kĩ năng: JavaScript, Cocos2d, Unity 3D, Thiết kế trò chơi, Phát triển game

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) TPHCM, Vietnam

ID dự án: #35476125