Đã Đóng

Lập trình ứng dụng demo bằng IONIC

Tôi cần viết ứng dụng demo đơn giản bằng IONIC 3. Yêu cầu như sau:

Backend:

Quản lý người dùng (php): cho phép thêm xóa user trên giao diện web. Thông tin bao gồm (userid, email, password). User này dùng để login vào hệ thống, người dùng có thể không cần tạo user vẫn có thể login bằng cách sử dụng gmail account. Khi login bằng email, hệ thống sẽ lấy thông tin này làm thông tin user.

Frontend: là ứng dụng mobile được viết bằng ionic

- Người dùng đăng bằng tách tạo tài khoản hoặc login bằng email

- Sau khi login, người dùng sẽ thực hiện cấu hình thông tin cloud drive (gồm: google drive và dropbox)

- Người dùng có thể upload file hoặc download file từ các drive này.

Giao diện ứng dụng trong file đính kèm.

Yêu cầu:

- Code trên ionic 3

- Code rõ ràng

- Không cần validate.

- Bàn giao toàn bộ source code, tuân thủ conding convention chuẩn của ngôn ngữ lập trình, comment bằng tiếng anh.

- Build ra 2 file để chạy trên ios và android

Kĩ năng: Android, AngularJS, HTML5, Mobile App Development, PhoneGap

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) Ho Chi Minh, Vietnam

ID dự án: #15879790

7 freelancer chào giá trung bình$180 cho công việc này

ITGenius927

Dear sir. I am a professional mobile app developer and have full experience for 6 years. I read your project description carefully and I understand what you want. So now I can start your project and until you a Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(43 Nhận xét)
7.6
ksd711

Hi, I have just read the details regarding the project and interested in working for your project. I have confident to complete this within specified time. I will be glad to share my expertise with you. ***An Thêm

$240 USD trong 10 ngày
(70 Nhận xét)
7.1
hawkscodeaus

Hello, I am Simon, skilled in developing Android, iPhone, and Ipad apps. My skills includes Android SDK, JAVA ,Android Development Webservices, Cocoa Framework ,XCode ,iPhone SDK ,Cocos2D,OpenGL ES, Master Databa Thêm

$200 USD trong 3 ngày
(29 Nhận xét)
6.4
shivanideveloper

Xin chào, Tôi là một freelancer nghiêm trọng và tôi thực sự muốn làm việc cho dự án của bạn. Tôi sẽ tạo ra các ứng dụng di động đáp ứng được viết bằng ion với bảng kết thúc.l có sẵn toàn thời gian 40-50 giờ / tuần.i c Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(19 Nhận xét)
6.1
Irshad0592

Hi I have extensive experience with ionic framework, HTML5, CSS3, Angular.JS, Node.JS, [login to view URL], Firebase, PHP, MongoDB, Bootstrap, JavaScript. Developed 100+ ionic apps. Play store links [login to view URL] Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(25 Nhận xét)
5.0
neonapp

I am ionic 3/angular js/php [login to view URL] mission is to always fulfil the client requirement with 100% cleared vision & well understanding that to be first priority for [login to view URL] portfolio will express my work quality that is Thêm

$200 USD trong 15 ngày
(7 Nhận xét)
2.9
$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0