Xây dựng 1 component Quản lý Dự án viết bằng Joomla

Đã Đóng Đã đăng vào 7 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Tạo 1 component Quản lý dự án gồm có 3 bảng: Dự án, Công việc, Chi tiết công việc

Show ra được tất cả các dự án đang có, thêm, sửa , xóa bất kỳ dự án nào.

Mỗi dự án có các công việc, show các công việc, thêm sửa xóa côn việc.

Mỗi công việc có chi tiết công việc. Từng chi tiết công việc được giao cho từng nhân viên.

Joomla MySQL PHP

ID dự án: #11012580

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 7 năm trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình $17/giờ cho công việc này

gopalvora

Hi I have gone through the details of your project and we find it well within our capabilities. I offer a wide range of services, including Web design, PHP/MySQL web application development, Open sources like Joo Thêm

$15 USD / giờ
(409 Nhận xét)
8.0
giahuy10

Xin chào, Tôi có thể xây dựng component quản lý dự án theo yêu cầu. Anh vui lòng xem profile của tôi. Tôi đã hoàn thành rất nhiều dự án Joomla. Tất cả các khách hàng đều hài lòng với các dự án đó. [login to view URL] Thêm

$16 USD / giờ
(200 Nhận xét)
6.6
icreatewebtech

tôi phát triển web chuyên nghiệp với 5 + năm kinh nghiệm. chúng ta có thể thảo luận? chúng tôi vừa hoàn thành các dự án tương tự. hy vọng chúng tôi làm việc cùng nhau. cảm ơn

$15 USD / giờ
(82 Nhận xét)
5.5