Đã Hủy

Lấy link stream từ ứng dụng có mã hóa

Job Description:

Tôi cần lấy link stream tv từ ứng dụng: [url removed, login to view]

Bạn cần phải viết code bằng php để vượt qua bước xác thực để lấy được link gốc.

Ví dụ: link của CCTV8 có dạng: [url removed, login to view]

=> Việc của bạn là lấy được link stream của CCTV8 mà không bị lỗi: 401 Error: Not authorised

Kĩ năng: Android, Mobile App Development, PHP

Về khách hàng:
( 3 nhận xét ) Tra Vinh, Vietnam

ID dự án: #11509614