Cần dựng lại (Recreate) trang web bán hàng ngôn ngữ Core PHP

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Anh cần dựng lại Website bán hàng ngôn ngữ Core PHP.

Yêu cầu: Có kinh nghiệm lập trình web, nhân bản và chỉnh sửa website ngôn ngữ Core php.

Trang web mẫu: [login to view URL]

Số lượng ngôn ngữ: 5

PHP Thiết kế trang web Thiết kế đồ họa HTML JavaScript

ID dự án: #21931584

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở