Đã Đóng

Cần người chạy lượt tải và đánh giá ảo 5 sao cho app android

Mình cần người chạy lượt tải và đánh giá ảo 5 sao cho app android

Kĩ năng: SEO, Android App Development, Cài đặt dụng cụ, Tiếp thị qua Internet, Quảng cáo

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Viet Tri, Vietnam

ID dự án: #31458478

14 freelancer chào giá trung bình$93 cho công việc này

(548 Nhận xét)
8.2
GoogleRanking

Hi Dear I am able to get "Guaranteed 1st Page Ranking" to your Desired Keywords in your Local Google & [login to view URL] & "Tons Of Traffic" within 3-4 months for your Website so you can get good "Visitors” i Thêm

$50 USD trong 31 ngày
(682 Nhận xét)
8.1
Znstechnologies

100% Quality & Awesome work for our website. 100% White hat SEO and 100% satisfied. I'm interested in your project". Please send me a message so that we can discuss more. I have full confidence get your website rank fi Thêm

$45 USD trong 31 ngày
(379 Nhận xét)
7.5
(154 Nhận xét)
6.9
(330 Nhận xét)
6.7
(13 Nhận xét)
3.9
(3 Nhận xét)
2.7
July710

You can try me to this job. I will give my best for this job. You will not have problem anymore. Just get me.

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
duymanh14

Xin chào Cho mình hỏi game gì và số tiền bạn trả là bao nhiêu cho một lượt tải và đánh giá

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dpminhhuy

Xin chào bạn, mình đã đọc thông tin chi tiết bạn cần cho dự án này và mình nfhix mình có thể làm đuỡ job này.

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
LeNgocHieuIT

Give it to me, I'll work hard and make comments interesting I'm sure you will be satisfied with your app Thank you!

$200 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dtdpromen1205

Tôi đang thành lập thêm kênh YouTube và tiktok chuyên review về app và game, nếu môi trường của bạn đủ tốt chúng ta sẽ có hd lâu dài

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
hmt1207

tôi có nhiều thời gian rảnh để làm việc này tôi có nhiều thời gian rảnh để làm việc này tôi có nhiều thời gian rảnh để làm việc này

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ringuyen143

Tôi cần biết chi tiết công việc là làm gì ạ? Và cần phải thực hiện bao nhiêu đánh giá thì mới hoàn thành job này.

$40 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0