Xây dựng template để check raw tự động dựa vào dữ liệu được lấy từ SAP

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Dựa vào stock và các raw đã được đặt, và bảng thành phần để tạo nên một mã hàng, dùng Vba excel tạo template sao cho chỉ cần nhập vào tên mã hàng, có thể xuất ra mã hàng đó có đang bị thiếu raw không, raw nào thiếu, và những raw thiếu đó ảnh hưởng đến bao nhiêu mã hàng

Visual Basic Microsoft Office Excel VBA Xử lí dữ liệu SAP

ID dự án: #37407874

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$23 cho công việc này

MykolaDudych

Xin chào, tôi quan tâm đến lời đề nghị của bạn và tôi sẵn sàng hợp tác. Tôi có kinh nghiệm về Mã hóa Macro VBA Excel và Tạo công thức. Cho tôi xem tập tin của bạn.

$25 USD trong 3 ngày
(7 Nhận xét)
3.5
KainDuong

Hi bạn , mình thấy yêu cầu cũng không quá khó mình có thể làm nhanh trong vòng 1 ngày Bạn có thể nói cụ thể hơn về công việc và yêu cầu như thế nào với mình Với kinh nghiệm hơn 2 năm làm RPA và VBA macro

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0