Đã Đóng

Xây dựng website quảng bá game nội dung bên mình đưa ra thông qua 1 template có sẵn

thêm 1 vài dapp về block chain nếu bạn làm được thì tốt, bên mình sẽ có người làm về đồ họa nữa nên nếu bạn làm chỉ việc sửa thêm một số nội dung theo yêu cầu bên mình đưa ra .

Kĩ năng: Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Viet Tri, Vietnam

ID dự án: #30994969

3 freelancer chào giá trung bình$417 cho công việc này

(102 Nhận xét)
7.8
einnovention

Hi there! I’ve carefully checked your requirements and really interested in this project of Xây dựng website quảng bá game nội dung bên mình đưa ra thông qua 1 template có sẵn I am a top freelancer and I will do it i Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(154 Nhận xét)
7.3
abrcreative786

786 Tôi có thể thiết kế trang web của bạn với Giao diện người dùng / UX rất sáng tạo và hấp dẫn với nội dung / yếu tố rất bắt mắt, theo yêu cầu của bạn, vì vậy hãy cho tôi một cơ hội BẠN MUỐN THIẾT KẾ BAO NHIÊU TRANG Thêm

$250 USD trong 5 ngày
(28 Nhận xét)
4.7