Xây dựng website quảng bá game nội dung bên mình đưa ra thông qua 1 template có sẵn

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

thêm 1 vài dapp về block chain nếu bạn làm được thì tốt, bên mình sẽ có người làm về đồ họa nữa nên nếu bạn làm chỉ việc sửa thêm một số nội dung theo yêu cầu bên mình đưa ra .

Thiết kế trang web

ID dự án: #30994969

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở