Cần 1 bạn viết cho mình phần mềm tự động quay số dt trên sim dt thông qua thiết bị gắn sim gắn vào pc qua các Port usb, Lan

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

tôi có tổng đài ip gransteam, thiết bị cắm sim (simbox)TG400, Goip, Dinstar OS 1000, điện thoại ip.

Tôi cần phần mềm gọi tự động theo data số di động có sắn theo kịch bản text và audio

Lập trình C Lập trình C++ Lập trình C# Điện tử Vi điều khiển

ID dự án: #22274675

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$195 cho công việc này

george19921014

Hello! Nice to meet you! I have read your project carefully. I am very interested in your project. I am a Microelectronics and Automation engineering expert. I have a lot of experience on ARM, FPGA, DSP, Arduino, Raspb Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(8 Nhận xét)
4.5
OanaMaxim

Hi Dear Client! I have read explanation of your project in details. I have rich experiences in c/c++programming, so I can provide you best work. As you can see in my background, I have much experience and assets in th Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0