I need to program a game server

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Bạn hãy xem mẫu ở file video đính kèm, hoặc truy cập đường link: [login to view URL]

Tôi cần sao chép trò chơi này sử dụng Client Cocos Creator, Server C# và Data SQL server

Lập trình C# Microsoft SQL Server Phát triển game Unity 3D Node.js

ID dự án: #37204145

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $140 cho công việc này

GameOfWords

Hi there, I am a specialist FULL-STACK developer with over 8+ years of experience in website and mobile app development. From my portfolio on Freelancer.com, you can see that I have worked on multiple projects with di Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
1.9