Make me a game app. Làm cho tôi ứng dụng trò chơi giải trí

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

The casino game application, which has 10 mini games in the app, is posted to the Android store. Integrated payment gateway, players are free 20 cents when registering for the first time, play all coin to buy in the app, the player can change coins for items in the application, items in the application can the crown, the watch, the rose, the sandal and many other things. Multiplayer games. User interaction, chat with the admin before making an in-app purchase. Make me app game like the link I upload.

Ứng dụng trò chơi casino , có 10 trò chơi nhỏ trong ứng dụng , được đưa lên cửa hàng Android . Tích hợp cổng thanh toán , người chơi được miễn phí 20 xu khi đăng ký lần đầu tiên ,chơi hết xu phải mua hàng trong ứng dụng , người chơi có thể đổi xu lấy vật phẩm trong ứng dụng , vật phẩm trong ứng dụng có thể là vương miện , đồng hồ , hoa hồng , giầy dép và nhiều đồ dùng khác . Trò chơi nhiều người chơi . Tương tác người dùng , chát với admin trước khi mua hàng trong ứng dụng . Làm cho tôi ứng dụng trò chơi giống như liên kết tôi upload .

Android Lập trình C# Thiết kế trò chơi Phát triển game Thiết kế đồ họa Thiết kế logo Mobile App Development

ID dự án: #17852252

Về dự án

18 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

18 freelancer chào giá trung bình$3407 cho công việc này

miodragstajic

Dear Sir, We did over 170 games for worldwide publishers giving them much more than needed, having full infrastructure and expertise for making them, with over 80 employers, project managers and experts in all field Thêm

$9705 USD trong 45 ngày
(35 Nhận xét)
8.4
technorizen

Hello, I am creative game developer. As per your requiremetns i can develop the best game on different platform. I am expert in 2D/3D Game development and i can develop it with the high quality graphics, animatio Thêm

$2250 USD trong 30 ngày
(211 Nhận xét)
8.7
concettolabs

Hello, I have gone through all the requirement written into the Description. I would love to have the opportunity to discuss your project "Make me a game app. Làm cho tôi ứng dụng trò chơi giải trí" with you. I hav Thêm

$3764 USD trong 30 ngày
(31 Nhận xét)
7.4
Julian29

xin chào Lời chào hỏi! Tôi là người phát triển game MOBILE SENIOR, tôi đã trải qua bài viết và hiểu rằng bạn cần nhà phát triển ứng dụng web và thiết bị di động, tôi ở đây làm việc với chuyên gia nhóm giàu kinh ng Thêm

$1666 USD trong 30 ngày
(89 Nhận xét)
7.6
pinfytech

Kính gửi khách hàng, Tôi sẽ giúp bạn làm cho trò chơi Casino hoàn hảo cùng với các tính năng bạn cần. Chúng ta có thể thảo luận thêm và bắt đầu làm việc cho phù hợp. Tôi thành thạo trong việc phát triển trò chơi 2D Thêm

$2250 USD trong 30 ngày
(25 Nhận xét)
5.7
mj4man1

I have read the  details of your project . I will do the work the way you want it. I am expert for this project because I have worked on many same as this project. I got enough skill to maintain it. You do not need to Thêm

$2000 USD trong 30 ngày
(14 Nhận xét)
0.0