Email handlingcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  145,651 email handling công việc được tìm thấy, giá theo USD
  Viết tool cuộn email Đã kết thúc left

  Cần viết tool để cuộn mail, thực hiện các dự án marketing

  $432 (Avg Bid)
  $432 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  Công ty chúng tôi cần tìm nhân viên, thành thạo về excel, anh văn ( đọc hiểu, viết) để trả lời email, có kinh nghiệm về sắp xếp nhân sự trên Excel, làm hóa đơn, trả lương. Lương: 10 triệu/tháng

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  Mình cần tìm 1 bạn biết tạo mẫu email HTML để bên mình chạy Email Marketing. I'm looking for a freelancer who can create HTML email templates for our Email Marketing campaign.

  $62 (Avg Bid)
  $62 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  em có bản firefox porttable .em đang muốn 1 tool có thể đăng ký web và comfim email ai làm được liên hệ em với

  $50 (Avg Bid)
  $50 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Matlab task help Đã kết thúc left

  I'd like help handling a matlab task.

  $133 (Avg Bid)
  $133 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Viết ứng dựng gửi tin nhắn SMS bằng di động và gửi email hàng loạt.

  $144 (Avg Bid)
  $144 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Email marketing Đã kết thúc left

  Gửi email cho khách hàng giới thiệu về sản phẩm - dịch vụ công ty cung cấp

  $117 (Avg Bid)
  $117 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  email marketing Đã kết thúc left

  tạo ra kịch bản email marketing sử dụng trong 1 năm

  $40 (Avg Bid)
  $40 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Marketing email Đã kết thúc left

  Cần thu thập email khách hàng là nhân viên văn phòng số lượng khoảng 10000-20000 email

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Tôi muốn thay đổi giao diện của phần mềm interspire email marketing và tôi cần một số chủ đề hiện đại mới đáp ứng cho interspire của tôi trong đó bao gồm cửa sổ đăng nhập và bảng quản trị hoàn thành.

  $180 (Avg Bid)
  $180 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  Tôi cần một người có thể cài đặt addons multitread phiên bản mới nhất. tôi đang có sẵn PMTA 256ip và email interspire. Tôi muốn 1 giờ có thể chạy đến 500.000 mail

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 lượt đặt giá

  mình cần một người làm một mudule invite friend by email tương tu nhu trang này để tích hợp vào web viết bằng asp.net ,mvc5 ,c# (hình bên dưới )

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Tôi muốn xây dựng một trang web gửi email theo địa chỉ tùy chọn giống như trang Hoặc bạn giúp tôi gửi những email theo địa chỉ tùy chỉnh. Tôi đang cần gấp. Hãy liên hệ với tôi nhé

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  $10 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  email marketing Đã kết thúc left

  Mình có 1 dự án về Email maketting dự án sẽ giúp các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu của họ qua website của mình bằng các thao tác đơn giản để tạo ra các mẫu website tĩnh đặc sắc với một lượng email có sẵn khoảng 900.000 email đã được phân loại và chọn lọc qua các hệ thống website tin tức hàng đầu Việt Nam.

  $2272 (Avg Bid)
  $2272 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Project Details: I am looking for a freelancer to assist me in purchasing and shipping perishable food samples from local supermarkets and discount stores in Hungary. The ideal candidate should have experience in handling perishable items and be knowledgeable about the supermarkets in the area. Responsibilities: - Purchase the specific food samples listed by me - Ensure that the chosen food samples meet quality and freshness standards - Arrange for the shipment of the food samples Preferred Method of Shipment: The preferred method of shipment for this project is express shipping. The project step by step: 1. Υou will be provided with a list of products (mainly Olives, antipasti, refrigerated snacks) 2. We organize together the purchase of the packaging materials (1 therm...

  $7 - $13 / hr
  Địa phương
  $7 - $13 / hr
  0 lượt đặt giá

  Project Details: I am looking for a freelancer to assist me in purchasing and shipping perishable food samples from local supermarkets and discount stores in Slovakia. The ideal candidate should have experience in handling perishable items and be knowledgeable about the supermarkets in the area. Responsibilities: - Purchase the specific food samples listed by me - Ensure that the chosen food samples meet quality and freshness standards - Arrange for the shipment of the food samples Preferred Method of Shipment: The preferred method of shipment for this project is express shipping. The project step by step: 1. Υou will be provided with a list of products (mainly Olives, antipasti, refrigerated snacks) 2. We organize together the purchase of the packaging materials (1 ther...

  $7 - $13 / hr
  Địa phương
  $7 - $13 / hr
  0 lượt đặt giá
  take down facebook post 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Description: I am looking for someone to help me take down a Faceboo...Although I do not have access to the account, I have the necessary details to provide. The timeline for this task is immediate, as I would like the post to be removed as soon as possible. Skills and Experience Required: The ideal candidate for this project should have the following skills and experience: - Proficiency in navigating and understanding Facebook's platform and policies - Experience in handling account-related issues and content removal on social media platforms - Excellent communication skills to effectively liaise with Facebook support or any other necessary parties involved - Attention to detail to ensure the correct post is taken down promptly - Ability to work efficiently and meet ...

  $133 (Avg Bid)
  $133 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá
  Web Hosting Support Freelancer 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  **Project Description: Web Hosting Support Freelancer** We are seeking a reliable freelancer to support our web hosting company as a support representative. The ideal candidate should be an experienced Linux system administrator with a solid understanding of Plesk and Cpanel. **Tasks:** - Handling approximately 40 support tickets per day, primarily in German. - Translating tickets into English for processing. - Crafting responses in German, which can be translated into high-quality German using DeepL or ChatGPT when necessary. **Requirements:** - Experience as a Linux system administrator. - Proficiency in Plesk and Cpanel. - Fluent in German, good English skills. - Ability to communicate technical information clearly and comprehensibly. **Tools:** - Utilization of DeepL or Chat...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I am looking for a bookkeeper who can provide ongoing accounting services for my small scale business. The ideal candidate should have experience in handling daily bookkeeping tasks. Skills and Experience: - Proficient in accounting software such as QuickBooks or Xero - Strong understanding of financial statements and general ledger - Knowledge of tax regulations and compliance - Attention to detail and accuracy in data entry - Excellent organizational and time management skills - Ability to communicate effectively and provide regular updates on financial status Responsibilities: - Daily recording and tracking of financial transactions - Bank reconciliations and account statement reconciliations - Preparation of monthly financial reports, including balance sheets and income state...

  $142 (Avg Bid)
  $142 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá
  LinkedIn Sales Navigator Setup 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...encountered a couple of issues while trying to set up my account: 1. **Email Verification Issue**: Whenever I attempt to create an account, the platform asks for email verification, but I never receive the verification email. 2. **Payment Trouble**: I managed to reach the payment section once, but my payment was repeatedly denied. I require someone to successfully create an account for me, ensuring that I can access the free trial. I will provide my card details for any necessary verifications or procedures. **Key Requirements**: - Proven experience with LinkedIn and particularly Sales Navigator. - Ability to troubleshoot and resolve account creation issues. - Discretion and trustworthiness, as you'll be handling sensitive information. **What You...

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  Looking for an im...issue. Specific immigration issue: Visa application and Green card applications Services required: Consultation, document preparation, and representation Ideal skills and experience for the job: - Extensive knowledge and experience in US immigration law -Extensive knowledge and experience SPECIFICALLY in L-1, O-1, EB-1, B1, AND H-1B visa - Proven track record of successfully handling visa application cases - Excellent communication skills - Attention to detail and thorough understanding of document preparation - Ability to provide timely and efficient representation - Familiarity with the immigration system and processes - Ability to work under pressure and meet urgent deadlines Please provide examples of previous successful visa applicat...

  $78 (Avg Bid)
  $78 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  trademark registration 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...requires registration. - The client intends to register their trademark in multiple countries. - The client has a preference for completing the registration process as soon as possible. - Required Skills and Experience: - Expertise in trademark registration procedures and requirements in various countries. - Strong knowledge of international trademark laws and regulations. - Experience in handling trademark registration processes efficiently and effectively. - Familiarity with the documentation and paperwork necessary for trademark registration. - Ability to navigate the legal complexities involved in registering trademarks internationally. - Excellent communication skills to liaise with authorities and provide updates to the client. - Scope of Work: - Evaluat...

  $7 - $12
  $7 - $12
  0 lượt đặt giá
  Bulk email sender Monthly basis 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  On going bulk email sender help need. 1M email at first. if you have bulk email sending solution feel free to contact Amazon Saas or something is smooth

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  I would like a CSV/Excel file of 500 THC, Cannabis Infused, or Alcohol beverage companies like (). I want a email of a contact at the company, i.e. CEO. I want a 3 column sheet with company name, contact email, and company website.

  $128 (Avg Bid)
  $128 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá
  calling and sells 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Description: Experienced sales caller needed to make daily calls and close sales for a physical product. Key Requirements: - Proven track record in sales closing - Excellent communic...record in sales closing - Excellent communication and negotiation skills - Ability to effectively pitch and sell a physical product - Must be comfortable making less than 50 calls daily Ideal Skills and Experience: - Previous experience in telemarketing or sales closing - Familiarity with the product being sold - Ability to build rapport with potential customers - Strong persuasion and objection handling skills If you have a knack for closing deals and are confident in your sales abilities, this project is perfect for you. Join our team and help us achieve our sales targets for our physica...

  $375 (Avg Bid)
  $375 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Special Note - Only apply if you have Website development experience using the Weebly backend. Only apply if you can deliver quickly and on time and are contactable during Sydney Australia business hours 9am - 5pm. I am looking for a graphic designer who can create artwork for my email-based newsletter, convert it into a blog post for my Weebly website, and also create a LinkedIn post. The newsletter will focus on a single subject, with a new posting every two weeks. Copy and photos will be supplied. Each newsletter contains a single discussion topic. Style of Artwork: - Graphic Design Theme or Subject: - I have a list of subjects that will be provided for each newsletter. Conversion Requirements: - The conversion into a blog post for the Weebly platform and LinkedIn post may re...

  $63 (Avg Bid)
  $63 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá
  Bulk Email Sending 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Hi My requirement straight forward 1 million Audience template design for starting you need SMTP daily 25/50k sending capacity high inbox rate & report I am open to discuss any suggestion. let''s talk

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me upgrade/migrate my self-hosted Ninja Invoice system from version 4.519 to the latest version. Requirements:...necessary backups and data are saved securely during the upgrade/migration process Skills and Experience: - Proficiency in Ninja Invoice system and its upgrades/migrations - Strong understanding of database management and data security - Familiarity with version control and system customization Note: - I have made customizations to my current system, so the freelancer should have experience in handling customizations during upgrades/migrations. - I do not have all the necessary backups and data saved securely, so the freelancer should be able to assist with backing up and securing the data before starting the upgrade/migratio...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me with a project involving Microsoft Flow and extracting email data to Excel. Skills and Experience: - Proficiency in Microsoft Flow and Excel - Experience working with Outlook email service provider - Strong understanding of email data extraction processes Project Requirements: - Extracting email body information from Outlook emails - Organizing and formatting the extracted data in Excel - Implementing specific formatting requirements for the extracted data in Excel Additional Information: - The ideal candidate should have a strong attention to detail and the ability to accurately extract and organize data from emails. - The extracted data should be clearly formatted and organized in Excel, according to the specif...

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr Giá đặt trung bình
  47 lượt đặt giá
  Email organization 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...are the details of the project: Number of email accounts: - I have only 1 email account that needs to be organized. Types of emails: - I receive a mix of both business and personal emails that need organization. Preferred method of email organization: - I would prefer to organize my emails by subject. Skills and experience required: - Proficiency in email management and organization. - Strong attention to detail. - Familiarity with various email platforms and tools. - Ability to categorize and label emails effectively. - Excellent organizational and time management skills. I want the tech to set black list and white list to insure i get less spam email. Creat folders for specific colleagues email to go to folder as well as types ...

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá

  Project Details: I am looking for a freelancer to assist me in purchasing and shipping perishable food samples from local supermarkets and discount stores in the Czech Republic. The ideal candidate should have experience in handling perishable items and be knowledgeable about the supermarkets in the area. Responsibilities: - Purchase the specific food samples listed by me - Ensure that the chosen food samples meet quality and freshness standards - Arrange for the shipment of the food samples Preferred Method of Shipment: The preferred method of shipment for this project is express shipping. The project step by step: 1. Υou will be provided with a list of products (mainly Olives, antipasti, refrigerated snacks) 2. We organize together the purchase of the pac...

  $10 / hr (Avg Bid)
  Địa phương
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Tasks to Complete: Address and resolve bug fixes for the AI voicebot software. Finalize the development of our AI voicebot, focusing on its unique role as an AI girlfriend, capable of handling explicit messages and images in conversations. Required Skills and Experience: Proficiency in advanced AI programming, particularly in the realm of generative AI and voicebot technologies. Proven experience in bug fixing, troubleshooting, and refining AI-driven applications. Specific expertise in developing AI bots that can engage in complex, adult-themed conversational interactions. User Interaction: Enhance the conversational interaction capabilities of the AI voicebot, ensuring it functions effectively as an AI girlfriend, providing users with an engaging and interactive experience. A...

  $803 (Avg Bid)
  $803 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  Alice 3 program 6 ngày left

  I am looking for a freelancer who can work on the Alice 3 program. The specific features that I require for this project are animation, event handling, and user input. I have existing code and assets that need to be integrated into the Alice 3 program. The deadline for this project is not specified. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Alice 3 program - Strong knowledge of animation, event handling, and user input implementation - Experience in integrating existing code and assets into Alice 3 program.

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to create a postmark email template for a transactional email. The desired layout for the email template is for calendar invitations. It should basically look like a standard calendar invite email. Ideal skills and experience for this job include: - Experience in designing email templates - Proficiency with Postmark or similar email service providers - HTML experience

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá
  esp32 mqtt bridge 6 ngày left

  ...this project are required to proof the experience on the relevant fields (esp32, mqtt and esp32 wifi mesh) , for example links to previous work, videos, sample codes ⦁ code is required to be clean and well documented, comment are required to illustrate every section and function of the code ⦁ variable names used in the code are required to be illustrative and describes its functionality ⦁ error handling should be in mind when designing the code, for example (failing to connect to wifi network, failing to connect to mqtt broker, failing the subscribe to topic or publish, fialing to send to esp32 node in the mesh, failing to get acknowledge from esp32, and so on) ⦁ candidate is free to ask any questions so that requirements are clear in his mind ⦁ once agreed, selected cadidate nee...

  $130 (Avg Bid)
  $130 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Tasks to Complete: Address and resolve bug fixes for the AI voicebot software. Finalize the development of our AI voicebot, focusing on its unique role as an AI girlfriend, capable of handling explicit messages and images in conversations. Required Skills and Experience: Proficiency in advanced AI programming, particularly in the realm of generative AI and voicebot technologies. Proven experience in bug fixing, troubleshooting, and refining AI-driven applications. Specific expertise in developing AI bots that can engage in complex, adult-themed conversational interactions. User Interaction: Enhance the conversational interaction capabilities of the AI voicebot, ensuring it functions effectively as an AI girlfriend, providing users with an engaging and interactive experience. A...

  $737 (Avg Bid)
  $737 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  ...customer service - Ability to handle multiple tasks and prioritize effectively - Proficiency in using virtual assistant software and tools - Attention to detail and ability to follow instructions accurately - Ability to work independently and meet deadlines - Flexibility and adaptability to handle changing requirements Tasks: - Responding to customer inquiries and providing support via email or chat - Handling customer complaints and resolving issues promptly and professionally - Managing and organizing customer data and information - Assisting with order processing, tracking, and logistics - Providing product recommendations and information to customers - Assisting with other administrative tasks as needed If you have previous experience in customer service and are look...

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá
  $17 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  I need 10,000 emails in total 55-70 years of age in the USA all emails must be valid You must have access to the list already we're not looking to scrape as it's pretty urgent

  $76 (Avg Bid)
  $76 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  ...help us resolve a specific issue in implementing a SharePoint site for our volunteers. Our goal is to prevent volunteers from seeing each other's email addresses, which requires disabling or removing the 'Share' button on the site. The volunteers will have 'Member' rights to the site and will be able to see, read and download relevant documents, but we don't want them to 'Share' these documents and more importnatly we don't want them to be able to see each others email addresses. Requirements: - Experience with SharePoint development and administration - Ability to implement security measures to prevent volunteers from accessing each other's email addresses - Familiarity with SharePoint site customization and permis...

  $241 (Avg Bid)
  $241 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  ...products to life. Half shooting, half post-production, this role provides time for masterful editing in the post and producing new creative outputs for our social media, website, email communications, and more. You will work closely with the Head of Branding and Director of E-Commerce to keep to our branding guidelines and content calendar. Responsibilities: 1) Shooting E-commerce product photography and videography -- including meticulously lit product photography shots, flatlays, lifestyle shots, lookbook imagery, and other digital content. 2) Post-production - including processing, editing, retouching, and file handling of images/motion as per brand style guides. Must be able to create jump-cut reels. 3) Workflow management - including meeting deadlines on the c...

  $100 / hr (Avg Bid)
  Địa phương
  $100 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  JOB TITLE- VIRTUAL ASSISTANT POSITION 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...from a remote location. They typically work from home or a remote office and use technology to communicate and collaborate with clients. Assist in managing email correspondence, responding to inquiries, and handling basic customer queries. The job description for a virtual assistant position may include the following responsibilities: 1. Administrative Tasks: Handling emails, schedulingStrong organizational skills and exceptional time management abilities. appointments or meetings, managing calendars, making travel arrangements, and organizing files and documents. 2. Customer Service: Responding to customer inquiries or complaints via email, chat, or phone, providing product or service information, and resolving issues to ensure customer satisfaction. 3. R...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Giá đặt trung bình
  115 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can integrate Selenium into my existing project, which is already set up on an Ubuntu VM in Microsoft Azure. The project is a simple python project and I need assistance with automated testing using Selenium. Skills and experience required: - Proficiency in Docker, Kubernetes, and Jenkins (setup is already done but you need to fire up all thr...up on an Ubuntu VM in Microsoft Azure. The project is a simple python project and I need assistance with automated testing using Selenium. Skills and experience required: - Proficiency in Docker, Kubernetes, and Jenkins (setup is already done but you need to fire up all three services they are currently inactive) - Experience with Selenium for automated testing - Basic knowledge of Python and handling Pytho...

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  ...evidence to support my claim, including photographs AND video footage of the damage caused by the trucking company. The trucking company has already admitted guilt by offering $2200 to fix the dock but it will cost over $12K to replace the dock because it can't be fixed. - I am looking for an experienced lawyer who specializes in personal property damage cases and has a successful track record in handling similar cases against trucking companies and or their insurance company. - The ideal candidate should have a strong understanding of the legal procedures and regulations involved in suing a trucking/insurance company for property damage. - The lawyer should also possess excellent negotiation skills and be able to effectively communicate with the trucking company and their l...

  $1093 (Avg Bid)
  $1093 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá
  It email setup 6 ngày left

  I am looking for a freelancer to help me set up multiple email accounts using Outlook. Requirements: - Experience with setting up email accounts on Outlook - Ability to configure multiple email accounts - Knowledge of how to set up additional features such as email signatures, auto-responders, and specific folder organization Skills needed: - Proficiency in Outlook and its various features - Strong organizational skills to efficiently set up multiple email accounts and folders - Ability to customize email signatures and auto-responders to meet specific requirements If you have experience in setting up email accounts on Outlook and are familiar with its additional features, please apply for this project.

  $477 (Avg Bid)
  $477 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  ...candidate should have experience in power automate and be able to complete the project within a week. Specific requirements for the project include: - Automating the file management process using power automate in Microsoft Office - Ensuring seamless integration with existing systems and software - Setting up automated workflows for file organization, renaming, and archiving - Implementing error handling and notification systems for any issues that may arise during the automation process Skills and experience required: - Proficiency in power automate and Microsoft Office - Strong understanding of file management principles and best practices - Ability to troubleshoot and debug any issues that may occur during the automation process - Excellent communication skills to effectiv...

  $7 - $33
  Niêm phong
  $7 - $33
  4 lượt đặt giá

  The HTTPS Load Polling App is a secure and efficient tool designed to manage and monitor HTTP(s) loads within a network or application. This application ensures secure data transmission by utilizing the HTTPS protocol, making it suitable for handling sensitive information. The app facilitates real-time polling, allowing users to gauge and manage the load on their servers or network resources effectively. With its user-friendly interface, administrators can easily configure and customize polling parameters, ensuring optimal performance and responsiveness. Whether used for load balancing, resource optimization, or performance monitoring, the HTTPS Load Polling App provides a reliable solution for maintaining a secure and high-performing network environment.

  $560 (Avg Bid)
  $560 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  A php project to implement the signup and signin with email OTP verification system.

  $42 (Avg Bid)
  $42 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Cold Email Collector 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Title: Cold Email Collector Purpose: Sales Email Provider: Personal email address and business email address Number of Email Addresses: More than 500 Skills and Experience Required: - Experience in collecting email addresses for sales purposes - Familiarity with personal and business email providers - Knowledge of effective cold email strategies and best practices - Proficiency in data collection and organization - Strong attention to detail and accuracy - Ability to handle large quantities of email addresses - Excellent communication and networking skills

  $14 (Avg Bid)
  $14 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  Các bài viết top email handling cộng đồng